Moderförsamling

Daniel Norburg, Immanuelskyrkan Malmö:

Vi i Immanuelskyrkan Malmö är just nu inne på vårt fjärde församlingsplanterings projekt. 1995 började vi vårt arbete på Rosengård som sedan kom att bli Thomaskyrkan: www.thomaskyrkan.rosengard.nu. År 2000 startade vi ett pionjärarbete i staden Trabzon i Turkiet tillsammans med UMU. Vi arbetade där fram tills för några år sedan utan att ha lyckats etablera en församling. 2007 började vi tillsammans med EFK och Höglandskyrkan i Sävsjö att förbereda en församlingsplantering i Helsingborg. 2009 bildades Markuskyrkan: www.markuskyrkan.se. För tre års sedan påbörjade vi ett planteringsprojekt i vår kyrka som vi kallar Lukas 15. Onofrio och Elisabeth Graci har under torsdagskvällar samlat andliga sökare och andra som inte i vanliga fall går i kyrkan. Nu är denna grupp snart redo att ta ett nytt steg. Häromveckan veckan var de 17 personer som tittade på en möjlig ny lokal att samlas i. Vår målsättning är att under nästa år så kommer denna grupp mer och mer kunna definiera sig som en egen församling men i en nära relation till Immanuelskyrkan Malmö. Redan nu har Gud gett mig tankar och öppningar för nästa initiativ för församlingsplantering, men det är för tidigt att berätta mer…:)

Varför håller vi på på detta viset?

“Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man, säger Herren. Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster.” (Jesaja 54:1-3, SFB)

Detta bibelord kom som ett profetiskt tilltal under 1995 till oss i Immanuelskyrkan. Det hjälpte oss att förstå och våga praktisera några grundläggande principer i Guds Ord. Dessa principer är helt nödvändiga om vi ska kunna fullfölja det uppdrag Herren Jesus har gett oss. Vi uppfattade detta profetiska ord som om vi som församling skulle lägga ökenperioden bakom oss och på nytt få vara en moder med kraft att föda många nya barn. En mamma som har näring över och därigenom kan ge livet vidare. En moderförsamling.

Liv som ger liv
I allt liv finns det nedlagt ett grundläggande mönster av reproducering. Det som har liv vill bli upphov till nytt liv. Detta gäller också i andlig bemärkelse. Andligt liv vill bli upphov till nytt andligt liv. I begynnelsen välsignade Gud människan och sa: “Föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er.” (1 Mos 1:28) Detta gällde givetvis bokstavligen att sätta barn till världen, men det finns också en mycket bredare och djupare förståelse av denna befallning. Jesus sa : “Den som verkligen är min efterföljare bär mycket frukt, och genom det blir min Far i himlen upphöjd och ärad.” (Joh 15:8)

Det finns en kallelse över varje troende, över alla som har del av andligt liv, att vara med och reproducera det livet. ”…strömmar av levande vatten ska flyta fram från det innersta hos de människor som tror på mig.” (Joh 7:38)

I det naturliga kallar vi det som av någon anledning inte kan reproduceras för sterilt. Det sterila saknar liv. I Israel finns ett mycket märkligt hav, Döda Havet. Det är på grund av sin höga salthalt sterilt, det saknar liv. Det beror på flera olika saker, men en av huvudanledningarna är att detta hav endast har ett tillflöde i form av Jordanfloden, men inget frånflöde. I det varma klimatet dunstar istället vattnet bort och kvar blir salterna, som lagras på år efter år.

På samma sätt är det med våra andliga liv. Om vi endast har ett tillflöde från Herren in i våra liv, men aldrig släpper ifrån oss något, så förlorar vi i det långa loppet det vitala andliga livet. Det som vi tar in, men som inte är från Gud  lagras på likt salterna, och så småningom är allt så salt att inget liv existerar. Jesus sa: “Man blir lyckligare av att ge än att få” (Apg 20:35) och ”Om ni ger kommer ni att få. Ja, ni kommer att få tillbaka mer än ni gav, i ett rågat mått, väl packat och skakat så att mycket får plats. För det mått ni använder då ni ger till andra, det kommer Gud att använda när han ger till er.” (Luk 6:38) Det betyder att det finns mer välsignelse i att få vara med och ge ut, ge bort, ge vidare, reproducera. Detta är en andlig lag som gäller i Guds rike. “Den som sår litet får skörda lite, och den som sår mycket får skörda mycket” (2 Kor 9:6).

Det behövs hundratals nya församlingar!
Om Sverige på nytt ska kunna bli berört av evangeliet på ett relevant och kraftfullt sätt behövs hundratals nya församlingar. Det behöver inte finnas en motsättning mellan det gamla och det nya. Gamla etablerade församlingar som är öppna för förändring och förnyelse blir berikade av nya församlingar och vice versa. Våra dotterförsamlingar har betytt oerhört mycket för oss som ”gammal” församling. De har vitaliserat och föryngrat sin gamla ”mamma”!

Det måste vara ett slut på revirtänkandet i Sveriges kyrkor och samfund. Det behöver bli fritt att plantera nya församlingar varsomhelst, när som helst, och nästan hur som helst. Så länge initiativtagarna har en längtan och en strategi att nå nya människor samt kommunicerar sina avsikter öppet och är mån om goda relationer till andra kyrkor på orten, så får man gärna för min del starta en ny kyrka vägg i vägg med Immanuelskyrkan.

Samtidigt visar oss erfarenheten att om vill undvika onödiga och smärtsamma misslyckanden, så är det viktigt att förbereda sig väl och att söka stöd och samverkan med andra. Det är min övertygelse att den bästa långsiktiga frukten för Guds rike kommer av att församlingar planterar församlingar. Vi kommer säkert att behöva initiativ av enskilda individer också, men det bör inte vara den främsta strategin.

Precis lika nödvändigt som det är att vara engagerad i mission och församlingsplantering i andra länder för en etablerad församling, precis lika nödvändigt är det att vara det i Sverige. Om din församling predikar om och samlar in pengar till mission i andra länder, gör ni också det när det gäller Sverige? Om din församling är med och sänder ut missionärer som grundar nya församlingar utomlands, gör ni det också i Sverige? Om inte – varför?

Ingen församling är för liten eller för svag för att ha ett missionsengagemang, ingen församling är heller för liten eller för svag för att ha ett engagemang i församlingsplantering i Sverige. Den bibliska församlingen är ingen slutstation. Den föder många nya församlingar och blir en moder till många barn.

Vi hörs!

/Daniel

Annonser

Publicerat av

norburgdaniel

48 år, 4-barns pappa, gift med Ann-Sofie

2 reaktioner till “Moderförsamling”

  1. Amen!! Prisa Gud för att Hans kyrka fått hop ögonen för vikten av församlingsplanyering. För 20 år sedan såg det inte så, men nu rör Guds folk i Sverige sig utåt!

  2. Mycket uppmuntrande läsning! Tack att ni går före i detta, Gud välsigne er och era barn, nuvarande som kommmande =)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s