GUDSRIKES PERSPEKTIV – nya testamentligt ledarskap (Del 2)

Charles Kridiotis (Maskrosnätverk och FrontLine Foundations NetWork)

En av mina hjältar i Sverige är Richard Hultmar som är några år yngre än mig. Det som imponera mig om honom är hans villighet att ta steg enligt där han läsa i skriften och hans inre övertygelse – även om det går mot strömmen. För ungefär två år sedan klev Richard av från sin anställning som pastor i Korskyrkan (Luleå) utan att ta bort sitt team ledare roll. Han gjorde det för att bl.a. göra lärjungar genom att frigöra de troende in i sina gåvor, tjänster och ledare ansvar. Resultatet blev påtaglig, även under första året blev några frälst och döpt, lärjungetränad och nya husförsamlingar startades med nya människor inte av Richard, men av andra. Jag hade lunch med honom före veckan där han berättade för mig att sen den 15 feb har de sett 17 människor kommer till tro, några har gått genom dopgraven, andra har blivit döpt i den Helige Ande och ett antal har upplevt helande och befrielse. Richard har vågat leda efter den tjänstegåvan han har fått från Herren och efter dem mönster han ser i skriften.

Den nytestamentliga ledarskapsstrukturen för församlingar är en del av det ledarskap som Gud ger för att utrusta de heliga och utvidga Hans Rike. Diagrammet nedanför sätter det lokal församlingsledarskapet i det stora Guds Rike perspektivet.

Vi kan förvänta oss att Gud reser upp ledare från de troende som tillhör församlingen (ny eller etablerad). Den lokala församlings ledarskap i N.T. består av äldste och diakoner. Stora församlingar eller nätverk av husförsamlingar i en stad hade apostlar, profeter, evangelister och lärare som fungerade som äldste i sin lokal församling, men, var också ”trans-lokal” (trans local). De betjänade hela kyrkan i en stad, region och vidare.

Fristående lokala församlingar (för det mesta husförsamlingar av olika storlek) hade relation med ett apostolisk/profetisk team som bidrog till församlingslivet och församlingsbyggandet utan att ta bort den lokala församlingsledarens auktoritet och ansvar. Apostoliska/profetiska tjänster fick helt enkelt inte ”tala in” i församlingslivet, utan de fick en inbjudan att göra det. Samtidigt som den apostoliska/profetiska tjänsten hade, på grund av en relation byggt på tillit, frihet att ta upp saker som dem kände var viktigt med ledarskapet. Allt prövades. Församlings äldste kunde välja att ta emot eller avstå rådet eller annat inslag de fick från apostoliska/profetiska ledare (d.v.s. de var inte tvungen att ta emot det).

Det trans-lokala teamet utrustade (Ef. 4:11–13) de troende så att församlingen växte till att vara ett apostolisk, profetisk, evangelistisk, lärande och pastoralisk ”Guds Rike folk” i samhället. Deras stora uppgift var att utrusta de troende för tjänst!

Det lokal församling hade ett team ledarskap som bestod av ”äldste” med en ledande äldste.  Det finns tre olika grekiska ord som beskriver olika aspekter av samma ”äldste” ledarskapsfunktion i kyrkan och omväxlas med varandra: ”presbuteros” – äldste; ”episkopos” – biskop, en person som har uppsikt över; ”poiman” – herde, pastor (se Apg. 20:17-28; 1 Petrus 5:1-2; Titus 1:5, 7; 1 Petrus 2:25; alla hänvisar till samma person eller ledarskaps ämbete, ofta i plural form). En kort beskrivning av denna tjänst, karaktär särdrag och funktion finns i 1 Tim. 3. Alltså, ledare för husförsamlingar var faktiskt äldste och pastorer. Detta innebär ett helt annat sätt att tänka gällande ledare ansvar och funktion. De var, så mycket jag förstår, inte heltids anställd men tjänade frivilligt och kanske var några deltids betald. Givandet gick till dem som hade behov i församlingen, dem fattiga och till resande tjänster.

Vad säger det här till oss idag? Det går att plantera evangeliet och församlingar utan att behöva pengar eller byggnader! Det går att grunda församlingar efter församlings och ledarskaps modeller vi läsa om i Apostlagärningarna så dem är relevanta i vår svenska kultur!

De nästa två inlägg kommer handla mest om praktiska saker gällande enkla församlingar.

Annonser

Publicerat av

Richard Hultmar

Jag är47 år, med fru och fyrabarn och är pastor i Korskyrkan, Stockholm och jobbar med församlingsplanteringsfrågor i EFK.

En tanke på “GUDSRIKES PERSPEKTIV – nya testamentligt ledarskap (Del 2)”

  1. Smickrande att bli omnämnd på detta sätt:) Det är över 20 pers som vi fått be frälsningsbön med nu, fem har vi döpt och flera på kö, men den stora utmaningen är att göra lärjungar av dem. Be gärna för dessa människor och om mycket vishet över oss i församlingen. MVH
    Richard

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s