Trevlig sommar!

Så vill jag önska alla läsare av Pionjärbloggen en mycket god och trevlig sommar! Vi kommer att ta sommaruppehåll på bloggen några veckor och är tillbaka igen i mitten av augusti. Vi kommer då att ha ett annat utseende och lite annat upplägg på bloggen, så håll utkik. Jag vill passa på att tipsa er om några viktiga händelser i höst gällande att dela evangeliet och plantera nya församlingar. Planera gärna in något eller några av dessa tillfällen som jag tror kommer att ha stor betydelse.

Fortsätt läsa Trevlig sommar!

Nya initiativ i församlingsplantering genom Elimkyrkan Stockholm

Hösten 2009 efterträdde jag Kjell-Axel Johansson som teampastor för Elim Stockholm. Kjell-Axels vision var att göra Elim till ett centra för församlingsplantering i Stockholm. Att gå vidare med och utveckla den visionen, det var detta som lockade mig med förfrågan från Elim. Flera satsningar hade redan pågått några år.

Fortsätt läsa Nya initiativ i församlingsplantering genom Elimkyrkan Stockholm

Decennier som församlingsplanterare i Stockholm

1981 var alltså en viktig milstolpe för mig som församlingsplanterare. Den pionjärsatsning blev en formell församlingsbildning inom några år med namnet Brandbergens frikyrkoförsamling, och eftersom det inte var så enkelt att bilda en pingstförsamling vid denna tidpunkt, tog vi kontakt med Örebromissionen. Som tog in oss som medlemmar med en öppen famn.

Fortsätt läsa Decennier som församlingsplanterare i Stockholm

Församlingsgrundande i södra Stockholm

Min första erfarenhet av församlingsplantering var alltså Järfälla pingstförsamling med startår 1974. Nästa steg blev startandet av pionjärarbetet i Vendelsömalm-Brandbergen 1981. Ett litet team blev utsända från Järfälla pingstförsamling för ett församlingsgrundande arbete.

Fortsätt läsa Församlingsgrundande i södra Stockholm

Församlingsplantering nummer 2 i Brandbergen-Vendelsömalm

Min första erfarenhet av församlingsplantering var alltså satsningen med Järfälla pingstförsamling, Aspnäskyrkan, en församling som bildades 1974.  Det var en unik satsning och en församling med snabb tillväxt som nådde 650 medlemmar efter några få år. Kjell Sjöberg som visionär ledare var en viktig faktor bakom detta. Det gav mig många lärdomar inför framtiden. Att tro på församlingsväxt, smågruppernas betydelse, att tänka och tro och tala visionärt – var några exempel på lärdomar från Järfälla. Kjell Sjöbergs vision om att Stockholm behövde 20 nya församlingar skulle bli en livskallelse för mig.

Fortsätt läsa Församlingsplantering nummer 2 i Brandbergen-Vendelsömalm

Min erfarenhet av församlingsplantering

Jag har ägnat hela mitt liv åt församlingsplantering. Efter avslutad bibelskola i Orsa 1973, vid 18 års ålder, flyttade jag tillbaks hem till mina föräldrar i Järfälla i nordvästra Stockholm. Jag visste då inte var jag skulle ta vägen församlingsmässigt men upplevde en stark Guds ledning att ta kontakt med Filadelfias utpost i Jakobsberg där vi bodde. Ungefär samtidigt kallade den utposten Kjell Sjöberg som pastor. Kjell hade varit missionär i Pakistan under ett antal år och skulle nu flytta tillbaka till Sverige. Han var präglad av internationella missionsrörelsen och hade många nya tankar om både församling och mission. En sådan tanke var att Stockholm behövde ett antal nya församlingar. Kjell tänkte sig i första hand förortsförsamlingar. Staden växte och det behövdes nya församlingar för att nå alla människor. Det var revolutionerande tankar vid den här tidpunkten. Bland annat gick Kjell ut med en konkret vision, att plantera 20 nya församlingar i Stor-Stockholm.

Fortsätt läsa Min erfarenhet av församlingsplantering

Det handlar om livsstil

Mattias Neve, direktor för Forge Stockholm
mattias[at]forgestockholm.com

I mitt förra inlägg så skrev jag om utmaningen att skapa en kultur där vi inte bara sänder ut människor för att plantera församlingar, utan vi behöver även en kultur som präglas av kreativitet och risktagande. Vi ska fira det som lyckas och bär frukt, men vi behöver även inse att vi med beprövade metoder tenderar att nå en liten del av befolkningen i detta land. Vi har en stor och ökande mängd onådda nätverk, kulturer och sammanhang som är långt från vår frikyrkliga subkultur. Vi behöver även inse att det finns delar av vårt traditionella paradigm som snarare hindrar än hjälper en rörelse av församlingar som grundar nya församlingar. Det finns delar av systemet – ledarstrukturer, utbildningen, ekonomi, verksamhetsformer osv – som är för komplicerat och tungrott för att kunna vara en grund för den rörelse vi behöver se växa fram i detta land.

Fortsätt läsa Det handlar om livsstil

En apostolisk kultur

Mattias Neve, direktor för Forge Stockholm
mattias[at]forgestockholm.com

Jag har studerat nya utryck av församling och kristna gemenskaper i nästan 10 år nu. En sak som slog mig tidigt var varför det var så svårt att hitta alternativa typer av kristna gemenskaper i Sverige? Och då menar jag exempelvis i jämförelse med de mer traditionella frikyrkoformer vi har i vårt land. Det fanns exempel att hitta, men de var få i antal. Som jag skrev i mitt förra inlägg så kan vi se tecken på hopp idag – det börjar växa och röra på sig i kyrkans marginaler – men min känsla är att vi ofta håller oss inom rätt så säkra ramar när det gäller församlingsplantering i Sverige. När jag började studera dessa alternativa och mer experimentativa former (husförsamlingar, pubkyrkor, kafékyrkor, kyrkor bland subkulturer, nymonastiska gemenskaper osv) så var min tes att det borde finnas rätt så mycket som ligger och “pyr under ytan” – Sverige har länge varit ett efterkristet land, påverkat av sekularisering, kyrkans marginalisering och stora skiften i värderingar och tankesätt. Sverige har länge varit ett missionsfält som utmanat svensk kristenhet att tänka utanför ramarna. Men som sagt fick jag gräva rätt så djupt för att hitta dessa gemenskaper. Som kristenhet verkar vi vara relativt pragmatiska och flexibla när det kommer till teologiska frågor, men när det gäller former av kyrka och församling så är min observation att vi präglas av ett mer konservativt förhållningssätt. Missförstå mig inte, vi behöver alla slags former  (inklusive mer traditionella) och vi ska fira och vara glada för allt som växer och bär god frukt. Men vi står i en stor missionsutmaning idag som kallar oss att släppa det invanda och trygga. Alan Hirsch och Tim Catchim skriver så här i boken The Permanent Revolution:

Fortsätt läsa En apostolisk kultur