Lansering av Dr Dietrich Schindlers kurs MyLife.

2015_mylife_bildwelt7Nu laserar vi kursen MyLife i Sverige. Församlingsplanteraren Dr Dietrich Schindler har gjort ett material för att nå sekulariserade västerlänningar med evangeliet. 

MyLife – Workshop tar fram det som är unikt med dig: din berättelse, din längtan, dina ambitioner och önskningar. Du kommer definitivt att lära dig både nya och spännande saker om dig själv. Under processen när du lär dig mer om dig själv kommer du även att se att Gud till och med är ännu mer intresserad av dig, än vad du själv är. Fortsätt läsa Lansering av Dr Dietrich Schindlers kurs MyLife.

”Nya” pionjärbloggen

Pionjärbild_CahtrineJag längtar efter att få se en rörelse av missionella församlingar i Sverige. Församlingar som ser olika ut, som når olika människor och finns på vitt skilda platser i vårt land. För att få se detta behöver vi alla hjälpas åt och ta missionsuppdraget på allvar. Vi behöver också uppmuntra, utmana, träna,  inspirera och utrusta varandra i detta uppdrag. Vi hoppas att Pionjärbloggen ska kunna vara ett litet bidrag till detta.  Fortsätt läsa ”Nya” pionjärbloggen

Trevlig sommar!

Så vill jag önska alla läsare av Pionjärbloggen en mycket god och trevlig sommar! Vi kommer att ta sommaruppehåll på bloggen några veckor och är tillbaka igen i mitten av augusti. Vi kommer då att ha ett annat utseende och lite annat upplägg på bloggen, så håll utkik. Jag vill passa på att tipsa er om några viktiga händelser i höst gällande att dela evangeliet och plantera nya församlingar. Planera gärna in något eller några av dessa tillfällen som jag tror kommer att ha stor betydelse.

Fortsätt läsa Trevlig sommar!

Gudstjänstens likhet och olikhet

Cahtrine Nygren, ledare EFKs Sverigeprogram:
Idag har jag inte nöjt mig med en gudstjänst vilket jag vanligtvis gör. Det blev ett gudstjänstrace. Befinner mig i London med en grupp pionjärer på studieresa. Det blev allt från familjegudstjänst, distade elgitarrer, stilla nattvard och god förkunnelse. Tänk vad olika gudstjänster kan vara och samtidigt känner man sig så hemma. Förutom kaffet som en genomgående gemensam nämnare så är det påtagligt hur väl man känner igen Anden trots olika uttryck. Jag tänker nog att vi skulle behöva jobba ännu mer med bredden och vidden i våra gudstjänstuttryck i Sverige, att låta ännu fler blommor blomma så att vi når en ännu bredare skara av människor

Fler unga pionjärer sökes!

Cahtrine Nygren, ledare EFKs Sverigeprogram:
Igår blev jag inspirerad av några unga pionjärer. Det första var två grabbar från Norge där den seniora ledaren var 24 år och hans kompanjon 20 år. De berättade om den församlingsplantering de startat. Sedan lyssnade jag till en svensk tjej som jobbar med ett pionjär initiativ i Sverige tillsammans med några vänner. Detta är oerhört positivt för mig att se och jag blir glad i hjärtat! Jag önskar att jag i mina sammanhang stötte på unga pionjärer lite oftare. 

Jag tror att Gud kallar och använder oss oavsett ålder, så är det. Men jag anar ibland att vi väntar lite för länge med att släppa fram unga ledare. Vi behöver se dem, utmana dem och träna dem att grunda nya församlingar om vi vill nå Sverige med evangeliet. Jag tror inte vi gamlingar klarar det själva, så här måste vi hjälpas åt. Hur kan vi se, utmana och träna unga pionjärer bättre?

Varför väljer inte alla människor att tro?

Cahtrine Nygren, Ledare för EFK:s Sverigeprogram:

Idag vill jag dela med mig en glimt av ett samtal jag haft i veckan tillsammans med en människa som ännu inte blivit en Jesus efterföljare. Jag visade en film som du kan se här. Sedan förklarade jag mer om Jesus och vad han har gjort för oss på korset och jag fick svara på en rad frågor kring detta. Efter en stund så fick jag följande fråga:

”Om det är som du säger, varför blir inte alla kristna? Det finns väl inget att förlora.”

Vi samtalade en stund om detta och jag försökte få henne att själv fundera över vad det är som hindrar människor från att välja Jesus. Vi funderade en del kring rädsla, rädslan över att det inte skulle hålla och att man inte vågar släppa kontrollen. Efter en stund utbrast hon, nu vet jag, nu vet jag varför. ”Du talade ju om att det handlar om att följa Jesus och då måste ju det innebära konsekvenser i mitt liv. Då är det ju inte längre jag själv som bestämmer. Det tror jag är problemet, det är anledningen till att alla människor inte överlåter sig till Gud, man är inte beredd att ta konsekvenserna.”

”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.” Luk 9:23-24

 

Fokus Europa

Cahtrine Nygren, ledare för EFK:s Sverigeprogram:

Jag tänkte att jag skulle ge er några glimtar från min senaste vecka och några spännande möten som jag har haft. Det är väldigt spännande att få jobba som ansvarig för EFK:s församlingsgrundande arbete. Den första glimten kommer från en Europeisk församlingsgrundar konsultation.

Förra veckan började med att jag och vår missionsdirektor Daniel Norburg var i Madrid och träffade ett 80-tal ledare från 17 länder. Det var folk från Spanien, Portugal, Frankrike, Norge, Sverige, Lettland, Österrike, Polen, Rumänien, Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, Schweiz, Estland, Kroatien, USA och Canada. Den gemensamma anledningen till att vi träffades var en längtan att få se församlingsgrundande rörelse i respektive land och i Europa. Det är många människor som brinner för våra länder i Europa och det är tydligt att Gud börjar koppla ihop oss för att tänka gemensamt, byta erfarenheter och stötta varandra.  En del länder har arbetat länge med församlingsgrundande arbete och för en del är det något man börjat satsa på de senaste åren men det finns helt klart mycket vision och mycket arbete som görs. Jag blev berörd av flera människor jag mötte och deras berättelser och jag ser med spänning fram emot vad som kommer att hända i Europa de närmaste åren.

Självrannsakan kring multiplicering del III

Cahtrine Nygren, EFK:s församlingsprogram:

Idag avslutar jag min självrannsakande vecka kring multiplicering, se tidigare inlägg under veckan.

7. Harmoni

Tror du innerst inne att det är värt fighten att sälja in en radikal vision om multiplicering i församlingen? Gör motstånd eller oenighet att du frestas att krympa visionen till att i huvudsak gälla er själva?

8. Ignorans

Kan det vara så att vi ser lite multiplicering för att vi egentligen inte riktigt vet vad vi ska göra? Har du verkligen utsatt dig för en multiplicerande vision eller för den information du behöver för att kunna prioritera multiplicering? Kanske behöver du medvetet studera, samtala och fundera över vad det innebär att vara multiplicerande, både i ditt eget liv och i församlingen.

9. Prestige

Söker du belöning eller erkännande hos ditt samfund, andra församlingar eller andra människor baserat på ert besöksantal och era pengar snarare än på er förmåga att multiplicera?

10. Kontroll

Längtar du efter att multiplicera människor i tjänst även om det kommer att innebära att du inte har kontroll över dem? Begränsas multiplicering av din motvilja mot att avstå kontroll?

Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, se om min väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen. Psalm 139:23-24

Självrannsakan kring multiplicering del II

Cahtrine Nygren, EFK:s församlingsprogram: 

I går började jag att dela några självrannsakande tankar kring multiplicering. Jag tänker att stilla veckan är en bra vecka för rannsakan. Idag tänker jag fortsätta med några fler frågor som kan vara viktiga för oss att ställa till oss själva och till varandra om vi vill se mer av multiplicering av lärjungar och församlingar i vårt land. Jag gör inga anspråk på en heltäckande lista och vi kan säkert ha olika synpunkter på hur viktiga respektive områden är, de är inte skrivna i någon speciell prioriteringsordning.

4. Fruktan

Hur viktigt är det för dig att lyckas med det du eller din församling företar sig? Fruktar du misslyckande i ett eventuellt församlingsplanteringsförsök som din församling initierar? Fruktar du att ni som moderförsamling/husförsamling påverkas negativt av ett försök till ny plantering?

5. Generositet

Hur långt sträcker sig din generositet när det gäller villigheten att jobba hårt för att hjälpa andra för att lärjungar tränas och nya församlingar startas? Tänker du att din tid och ditt engagemang först måste gå till det ”egna” innan ni kan hjälpa andra eller finns det en generositet mot andra?

6. Konkurens

Finns det en risk att multiplicering hindras i din församling för att ni ägnar för mycket arbete, tid och resurser till att öka det som ni ser som framgångsrikt? Då måste man självklart fråga sig hur ni mäter framgång i din församling? Vad blir ni glada över? Vad lyfter ni fram och vad firar ni? Handlar det i huvudsak om hur många ni kan samla, hur mycket pengar ni samlar in eller hur stor kyrkan är? Har det uppstått en konkurenssituation mellan att samla och sända, där multipliceringen har fått stryka på foten?

Självrannsakan kring multiplicering del I

Cahtrine Nygren, EFK:s församlingsprogram:

Vi är precis i början av påskveckan och snart når fasteperioden sitt slut. Jag vet inte hur och om du brukar uppmärksamma den stora fastan inför påsken. I min församling brukar vi betona fasteperioden som en tid av rannsakan och tid att söka Gud.

Vad det gäller mitt arbete kring församlingsgrundande i Sverige så vill jag också lyfta några områden för självrannsakan. Jag hör mycket tankar om multiplicering idag, jag läser om det och jag tycker att det är oerhört viktigt att vi lyfter dessa frågor. Men en av frågorna är VARFÖR ser vi så lite av multiplicering i våra församlingar? Detta är en fråga som vi faktiskt behöver ta på djupaste allvar och som kräver lite självrannsakan. Om vi vill se en rörelse av multiplicerande församlingar vad i vårt sätt att tänka och agera är det som vi faktiskt behöver ifrågasätta? Jag tänker mig att denna bloggvecka i stilla veckan får bli en vecka av självrannsakan på detta område. Jag vill uppmuntra dig att sitta ner, samtala med Gud och reflektera kring följande frågor. Dessa första riktar sig i huvudsak till dig som är pastor eller ledare för en grupp,  fler frågor kommer under veckan.

1. Ego

Påverkas din personliga självbild av storleken på din församling? Hur nära är församlingens ”framgång” kopplad till din egen syn på dig själv?

2. Stolthet

Ser du på församlingen som ”din” snarare än ”Hans”?

3. Otro 

Lever du i praktiken som om din församlings framgång hade mer att göra med dig än med Gud? Tycker du det är svårt att lita på att Gud fyller de luckor som uppstår när ni sänt iväg människor (om ni gör det)? Tror du innerst inne att det är saligare att ge än att få?