En missionell rörelse!

Daniel Norburg, Missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan

Denna vecka har jag varit med på New Wines årliga ledarkonferens i Citykyrkan Stockholm. Temat var ”Utsända tillsammans –  när apostoliska team blir en missionell rörelse”. Jag har blivit väldigt uppmuntrad av att fokuset på sändande, missionell rörelse, apostoliska team med tjänstegåvor i funktion nu börjar att lyftas i många olika sammanhang i vårt land. För oss i EFK var detta en konferens precis rätt i tiden och med rätt inriktning!

IMG_1778

Det var också väldigt roligt och intressant att få lyssna till Alan Hirsch, som är en av mina stora insprationskällor. Jag fick också möjlighet att sitta ner med honom och samtala en stund. Jag frågade om min känsla var rätt när jag tycker att hans böcker de senaste fem åren öppnar ett bredare fält där han nu samarbetar tydligt med både mega church pastorer och church growth rörelsen? Han bekräftade detta och berättade att de båda lägren  – missionella och organiska församlingar å ena sidan och mega church och multisite församlingarna å andra sidan – har insett att man behöver varandra! Även om Alan Hirsch fortfarande argumenterar för ett tydligt paradigmskifte – vi måste gå från instutition till rörelse, från addition till multiplikation osv – så stryker han under att oavsett kyrkomodell så finns DNA:t där inom varje kyrka till att föda en rörelse av nya lärjungar och församlingar! Den viktiga kontrollfrågan är inte vilken kyrkomodell vi använder utan om evangeliet delas och om lärjungar och församlingar multipliceras. Om det inte sker så måste vi våga ifrågasätta vad vi gör. Mer av samma sak kommer inte ge något annat resultat än det vi sett. Vi måste våga tro att den världsförändrande rörelse som bröt fram under de 300 första åren i kyrkans historia visar på det liv som Gud har lagt ner i församlingen och som fortfarande finns inom oss alla!

Det finns också ett växande medvetande hos många idag att för att få se en uthållig missionell rörelse så behöver de fem tjänstegåvorna i Efesierbrevet 4 förlösas och nå sin fulla potential. ”Varje troende bär på potentialen för en förvandlad värld” sa Hirsch. I varje frö finns allt som behövs för trädet, i varje träd finns också skogen…

Jag kan varmt rekommendera Alans bok ”Permanent Revolution” för ett studium av just dessa gåvor. På www.fivefoldsurvey.com kan du göra ett test för att se vilka av dessa gåvor som troligen är starkast hos dig.

Vi lever i en historiskt unik tid. Ett paradigmsifte på så många olika plan. Och allt förändras snabbare och snabbare. Nu är tiden då vi som Guds folk med Guds hjälp kan påverka historiens gång! Frågan är om vi är redo att ge oss till den missionella rörelse som Gud idag väcker upp och låta våra egna liv och våra egna församlingar gå igenom den förändring som är nödvändig?

 

 

Det Jesus påbörjade…

Daniel Norburg, missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan

”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där…och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista…Men Jesus sa till Simon: Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor. Då rodde de iland, lämnade allt och följde honom.” (Lukas 5:1-11)

fiskare

Utan Jesus skulle det inte ha funnits något EFK och inte en världsvid Kyrka. Gud uppenbarade sig själv i den korsfäste och uppståndne Jesus från Nasaret, världens Frälsare!

Alla rörelser startar med en person, för oss är den personen framför allt Jesus Kristus. Men var hade vi varit idag om inte Simon Petrus hade lytt Jesus och kastat ut sina nät på djupt vatten? Var hade vi varit om de första lärjungarna inte i all enkelhet och ofullkomlighet hade fullföljt Jesu uppmaning att fortsätta göra det han gjorde?

Om vi idag ska lyda Jesu ord om att ”kasta ut näten på djupt vatten” så behöver det framför allt börja med Jesus och en starkare kärlek till Honom, och bävan inför Honom. Precis så som det började för Petrus. Därefter, också likt Petrus, behöver det fortsätta med en efterföljelse som innebär att fortsätta göra det som Jesus påbörjade…

Apostlarna själva var lärjungar som blev visade vägen framåt av Jesus själv. Han gjorde dem till lärjungar, och när han gjorde det, betydde det också att han samtidigt lärde dem hur de i sin tur ska göra lärjungar, som i sin tur gör lärjungar.

Om vi inte låter görandet och multiplicerandet av lärjungar bli själva fundamentet i vår egen efterföljelse, våra smågrupper, församlingar, ja hela vår missionsrörelse så kommer allt annat vi gör vara otillräckligt. Oavsett hur bra och gott det än är…

Jag har en dröm, vi har en dröm – och visst har du det också?! Att på nytt få se en verklig Jesusrörelse som skakar om vårt land och vår värld.

Alla rörelser börjar med en person…som i sin tur bjuder in andra personer…

– Vill du vara den personen? I kärlek och bävan inför Jesus Kristus säga – Herre börja med mig!

När vi följer Jesus så betyder det att vi säger till andra: ”kom och följ mig såsom jag följer Jesus”.

Vem är din Petrus? Vilka är dina Jakob och Johannes, Marta och Maria…?  Det är nämligen så det går till att göra lärjungar…

Vi behöver en nationell kraftsamling!

Daniel Norburg
Missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan

Denna vecka har jag förmånen att blogga här. Jag vill börja med att dela med mig av ett par texter jag skrivit den senaste tiden. Denna första publicerades i tidningen Dagen i slutet på januari. Den 14 juni samlas det ekumeniska FG-nätverkets ledare med samfundsledarna på Götabro för att samtala om att forma en gemensam nationell strategi för församlingsgrundande i Sverige. Be gärna för det! Och om du har tankar som kan hjälpa oss i dessa samtal så hör av dig!

http://www.dagen.se/debatt/dags-att-evangelisera-sverige-1.679825

Vi behöver möjliggörare av stora mått!

I februari år 2000 röstade en jury fram 1900-talets 100 viktigaste svenskar för tidningen Expressen. En av kategorierna var århundradets viktigaste personer för politik och samhälle. På femte plats, före storheter som Raul Wallenberg, Olof Palme, Tage Erlander, Alva Myrdal kom pastor Lewi Pethrus. Så här motiverade man valet:

“Guds lille entreprenör, utesluten Baptistpastor som grundade pingströrelsen Filadelfia. Och blev förste svenske radiopirat, med Radio IBRA från Marocko 1955: predikningar och andliga sånger med Einar Ekberg – hundratusentals lyssnare i Sverige. Stor kyrkoledare med stark hand och hårda krav på lydnad, i alla led. Grundade Dagen och Evangelii Härold, samt KDS” Så långt Expressen.

Hur kan det komma sig att en enkel arbetargrabb från Västergötland, Petrus Levi Johansson, som började på en skofabrik, och som sedan blev predikant och pastor, blev den femte viktigaste personen i Sverige under detta sekel för samhälle och politik?
Ett av svaren skulle kunna vara: Han förstod inte att vara lagom! Han förstod principen om multiplicering och förökning. Han förstod att Gud ville att han skulle påverka, att han skulle förvalta och investera, att han skulle ta initiativ efter initiativ som skulle få bära frukt långt efter hans egen tid. Han påverkade andra människor med Guds visioner och det blev en församling på 7000 medlemmar, en pingströrelse med 100 000 medlemmar, ett politiskt parti, tusentals nya kyrkor över hela världen, LP-stiftelsen som hjälpt hundratals missbrukare osv.

Kan man kalla hans liv för något annat än fruktbärande? Vi behöver fler som Lewi Pehtrus i Sveriges kristenhet idag! Hur kan vi starkare uppmuntra och identifiera dessa pionjärer och entreprenörer i våra församlingar och sammanhang? Har vi varit för rädda och smala för de personlighetstyper som dessa ofta representerar? Inte minst om vi ska se en kraftfull rörelse av församlingsgrundande och missionella församlingar så behöver dessa apostoliska gåvor komma i funktion.

Jag skulle vilja se en tid i svensk kristenhet, då vi vågar förlösa dessa gåvor brett. Jag tror Sverige och världen behöver det, inte minst i samband med den utmaning som den stora flyktingvågen innebär. Vi behöver ”möjlighetstänkare” men ännu mer – ”möjlliggörare” av stora mått.

/Daniel Norburg
Missionsdirektor EFK

Daniel Norburg: Sverige behöver en mångfald av olika typer av nya församlingar

Allting går i vågor och trender också när det gäller församlingsplantering. Just nu tycks de populäraste koncepten runt om i västvärlden vara Hillsong, Simple Church, HTB (alpha) och Multisite.

I Sverige har vi alltid haft svårt med att tillåta och arbeta med mångfald och olika uttryck. Det finns en ”svensk standard” som ska bestämmas, helst av socialstyrelsen så att vi alla vet vad vi ska tycka och göra ☺

Vi i Evangeliska Frikyrkan vill inte fastna i ett koncept eller en metod när det gäller församlingsplantering. Just nu ser vi att det är våra större församlingar i EFK som döper flest och växer mest också när man räknar procentuellt. Det visar att vi inte ska räkna ut de större församlingarna och deras sätt att vara kyrka och nå nya människor med evangeliet.

Jag är personligen övertygad om husförsamlingsrörelsen kommer växa och bli en naturlig del av svensk församlingsflora. Men Hillsong och den tillväxt de ser bland också helt nya grupper av unga storstadsbor är oerhört glädjande. Det visar med tydlighet att också detta sätt att vara församling har sin plats i Sverige. Jag tror också att multisite – en kyrka men på många campus/platser kommer komma hit mer och mer. United i Malmö och New Life Stockholm har ytterligare dimensioner i sitt sätt att arbeta och grunda församlingar –  och de gör det riktigt bra!

Sverige behöver en mångfald av olika typer av nya församlingar. Låt oss inte fastna så i vår tro på just vår egen form och modell att vi inte kan se värdet av andra och vara med och välsigna det Gud gör i andra sammanhang. Alla sätt att vara kyrka har sina styrkor och svagheter. Låt oss vara dogmatiska när det gäller centrum och kärnan i evangeliet om Jesus Kristus, men låt oss vara flexibla och generösa i former, organisation, uttryck och ledarskapsmodeller.

Tro på det Herren har kallat dig till att forma tillsammans med Honom, men låt oss uppmuntra varandra oavsett form eller tradition och glädja oss över framgång för Guds rike oavsett var och hur den sker! Dessutom är vi alla ute på en resa där vi lär oss dag för dag. Ingen kan väl säga att vi till fullo vet hur man planterar församlingar så att Sverige blir förvandlat av evangeliet? Vi bör därför fortsätta att vara ödmjuka och lära av varandra.

Daniel Norburg: många regionala nätverk för församlingsplantering behövs

Jag är övertygad om att en stark rörelse av nya församlingar är den enda vägen för att se Sverige förvandlat av evangeliet. Församlingsplantering måste vara en av de viktigaste frågorna för mig som ny direktor för Evangeliska Frikyrkan att driva. De flesta äldre kyrkosamfund utöver världen tappar mark och minskar. Det finns några få undantag och de har förändrat sin verksamhet och lagt ett mycket starkt fokus på att grunda nya församlingar.

Församlingsplanteringsarbetet i Sverige har varit alldeles för mycket punktinsatser och sporadiska initiativ. Det är dags att på allvar låta församlingsplantering bli vardag i varje lokal församling!

Under mina 20 år i Immanuelskyrkan i Malmö har vi tagit fem initiativ till att grunda nya församlingar. Det är en vart fjärde år. Vårt mål har varit en vart tredje år. Att se en ny församling grundas minst vart tredje år skulle betyda att vi såg en frekvens i detta arbete som ständigt håller frågan aktuell och brinnande.

Ett stöd och en uppmuntran i detta har varit EFKs gemensamma arbete med församlingsplantering med fantastiska resurspersoner som Manfred Rusner, Richard Hultmar, John van Dinther, Cahtrine Nygren, Kjell-Axel Johanson m fl. Pionjärkonferenserna och nu M4 programmet har varit och är viktiga i det fortsatta arbetet.

Men det räcker inte…

Vi har ett stort antal större resursförsamlingar i vårt land som nu på allvar måste ta sitt ansvar i denna fråga. Varför inte samla församlingarna i sin region och ställa frågan till varandra: hur många nya församlingar kan vi starta tillsammans i denna region de närmsta 5 åren?

Under många år har vi samlat ett ekumeniskt nätverk i sydväst. Från Trelleborg längst i söder och upp till Genarp-Lund, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Båstad och Halmstad. Vi har mötts ungefär 4 ggr per år för att uppmuntra varandra i våra pionjära initiativ och arbeten.

Detta nätverk har varit ovärderligt för oss i Immanuelskyrkan när det gäller att hålla lågan uppe. Och när det har kommit personer till vår församling eller region som upplever att man har en kallelse att vara med i församlingsplantering, så har vi haft ett fungerande forum att bjuda in till. Jag tänker att om det fanns denna typ av ständigt pågående nätverkande när det gäller församlingplantering ute i hela vårt land så skulle vi få se så mycket mer initiativ och kraft.

Om det inte finns ett nätverk som detta i din region – utmana ledarskapet i din församling att ta ett sådant initiativ!

Nätverk för församlingsplanterare

Daniel Norburg, Immanuelskyrkan Malmö:

Om två veckor möts vi igen, nätverket för församlingsplanterare  i sydvästra Sverige. Båstad, Halmstad, Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Lund, Trelleborg och Ystad med flera platser. Denna gång har Sven Wiese från Genarp bjudit in oss till en dag för nätverkande, bön och uppmuntran! Sven leder en församlingsplantering i Genarp utifrån Lunds Pingstförsamling.

Dessa är mina hjältar! De som har lämnat en ofta trygg och resursstark miljö för att leva som nybyggare och pionjärer både i tjänsten och som familjer. Det är lätt att underskatta det andliga tryck och motstånd som kommer av att bryta in i nya områden. Det är lätt att isolera sig och bli ensam i tjänsten. Därför behöver vi stå tillsammans i bön, relationer och omsorg. Möta andra i samma situation, med samma brottningar och samma andliga motstånd. Att få dela erfarenheter med varandra är också en viktig ingrediens. Ingen av oss ”kan detta”. Vi är alla ”nybörjare” och behöver alla goda tips och erfarenheter vi kan få!

Vårt nätverk är också öppet för dig som funderar över din kallelse och möjligen ser församlingsplantering som en möjlighet. Kom med och utsätt dig för dessa ”galningar”, så kanske du blir avskräckt eller så väcks något till liv i dig!?
Vi välkomnar också pastorer från etablerade församlingar som funderar på att ta initiativ för församlingsplantering tillsammans med sin församling. Kom med och få hjälp i dina/era funderingar!

Hör av dig till mig om du funderar över hur du skulle kunna engagera dig i församlingsplantering i Sverige:
 daniel.norburg@immanuel.nu

eller anmäl dig till träffen i Genarp: sven.wiese@lund.pingst.se

Genarp, fredag den 2/12  kl.10.00- 15.00.

Vi tänker beställa mat på catering, så anmäl dig senast fredag den 25/11.

Adressen är:
Risavägen 2
24772 Genarp

http://www.genarp.info/vaegbeskrivning

Nu lämnar jag över till nästa bloggare att ta vid för nästa vecka.

Bless ya!

/Daniel