Nätverksträff i Stockholm

Idag hade vi en historisk första nätverksträff med den s.k. FG-hubben i Stockholm. Evangeliska Frikyrkan har ju bestämt sig för att jobba med hubbar, för att bli mer regionala i olika frågor:

För att medvetet identifiera specifika saker som Gud gör, ge det en miljö att växa och betjäna fler och multipliceras i Sverige och internationellt. För att möjliggöra vårt uppdrag: att verka för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda, träna och tjäna. Vi vill göra detta genom att identifiera, modellera, fördjupa och sända.

Så idag möttes tolv personer från sex församlingar och tre missionsorganisationer för att medvetet identifiera vad Gud gör och be för det, så att vi kan få vara en missionell rörelse i Stockholm. Här följer några glimtar från dagens samling:

Vad vi ser: När vi summerade de olika pionjärprojekt, församlingsplanteringar och evangeliserande initiativ bland de representerade organisationerna räknade vi ihop till elva tydliga satsningar som är på väg att starta inom den närmsta framtiden.

Vad vi hör: I samtalet och i bönen uppfattar vi att Gud leder oss in i en ny tid, med andra förutsättningar än de vi sett hittills. En del av det är att vi tycks ana att Gud redan öppnat dörren till olika etniska, kulturella och geografiska grupper i Stockholm, och att det är viktigt att vi ber om hans hjälp att hitta de dörrarna.

Vi hör också att vi behöver stå tillsammans, att vi behöver olika modeller och typer av församlingar och att de inte behöver stå i motsatsförhållande till varandra. Vi behöver fler megakyrkor, stadsdelskyrkor, nischade kyrkor och husförsamlingar för att möta den kosmopolitiska mångfald som finns i vår stad som de kommande åren kommer att växa till 2,5 miljoner invånare.

Vad vi ber: Vi ber att Gud ska resa upp arbetare till den skörd som finns i Stockholm. Vi ber att vi likt Paulus kan hitta Timoteuspersoner, nästa generation av evangelister och apostlar, som vi kan resa upp och träna och som kan ge styrka åt våra församlingar och bidra till att skaran av troende växer varje dag. (Se Apg 16:1-5). Och vi ber om välsignelse över varandra och de olika initiativ och satsningar som vi jobbar med.

Personligen känner jag mig mycket glad, inspirerad och taggad efter dagens samling, och tror att vi är i början av något viktigt och spännande som Gud vill göra i Stockholm.

Vad kan vi lära av 12 milj. indier?

Förra veckan var jag på besök i Indien. Jag fick förmånen att åka med på ett besök hos Victor John och det arbete som ASSI bedriver där. Jag ska här försöka dela några lärdomar jag fick, bortom de kulturella och turistiska upplevelserna av Taj Mahal, kaotisk trafik, vattenbufflar, apor, tempel, kryddig mat och dess konsekvenser… Fortsätt läsa Vad kan vi lära av 12 milj. indier?

Vågar vi?

Richard Hultmar: Idag lyssnar jag till Anthony Delaney som jobbar med exponential.org i Manchester. Han började med samma bibelord som Bill Johnson predikade över när han var i Sverige senast. 1 Sam. 14:6. Jonatan sade till sin väpnare: ”Kom, vi går över till de där oomskurnas förpost. Kanske kommer Herren att göra något för oss. För inget hindrar Herren att ge seger genom några få lika väl som genom många”. Anthony utmanade oss att verkligen tro att vi kan segra även om motståndet är kompakt. Jag anar att det är ett ord för den här tiden.

Fortsätt läsa Vågar vi?

Framtidsspaning

Idag blir det en så kallad spaning. Min spaning handlar om framtidens församling. Förutsättningarna för min spaning går ungefär så här: När Gud kommer med någon form av väckelse eller förnyelse brukar det vara i en ny generation. För det andra tror jag att i varje generation finns en specifik längtan efter att uppleva Gud på ett särskilt sätt. När jag var tonåring var min och många andras längtan efter att tron och tillbedjan skulle kunna uttryckas med modern musik, på ett begripligt språk och former som attraherade andra ungdomar. (Tänk musikalen Lukas, NT-81 översättningen av bibeln och nattmöten, så fattar du kanske).

Fortsätt läsa Framtidsspaning

Ny tid – öppen dörr

Richard Hultmar: Under Kristi himmelsfärdshelgen var jag med på EFKs kongress. En sak som fastnade i mig var bibelordet från Jesaja 43:18-19, som citerades två gånger, om jag inte minns fel: ”Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte…”

Den 13 maj publicerade Världen idag en krönika av Anders Gärdmar med titeln: ” Jag tror att tilltalet gäller Sverige nu: Gud vill öppna en större dörr”. Det handlar om att Anders fått tilltal om att Gud har stängt en dörr i Sverige, men en större ska öppnas. Läs gärna hela krönikan här:

Fortsätt läsa Ny tid – öppen dörr

Kan 08:or bli pionjärer?

Richard Hultmar, Korskyrkan Stockholm: ”Så du ska bli en 08?” Det var en av de första frågorna jag fick av en arbetskamrat i Luleå, när det stod klart att jag skulle flytta till huvudstaden. Jag tror inte att jag någonsin kan bli en riktig nollåtta, eller ens lyckas lura någon att jag är en, men jag vet en del om att vara pionjär. Och tillsammans med EFK, några församlingar i Stockholm och några livslevande och infödda nollåttapionjärer från församlingar och pionjärarbeten i Stockholm tänker vi köra i gång en #pionjärträning i Stockholm.

#pionjärträning är ett koncept som EFK tagit fram för att träna människor att kunna bli pionjärer och församlingsplanterare i sin vardag i Stockholm.  Om du funderar på hur det skulle vara att nå ut med evangeliet om Jesus på nya sätt i Stockholm, eller utmanas av att vara med i en missionell församling, eller har en grupp människor omkring dig som nyss kommit till tro, men som inte passar i din församling, eller brottas med kallelsen att starta en ny gemenskap, eller är församlingsledare som vill förstå mer om pionjärarbete. Då kan #pionjärträning vara något för dig.

Vi kommer att köra åtta kvällssamlingar kl 18-21.30 en kväll per månad oktober 2016-maj 2017. Exakta datum är inte spikade ännu. Här ser du ämnen och innehåll:

 1. Stockholm som missionsfält. Den missionerande Guden, missionsutmaningen och varför vi behöver plantera församlingar i Sverige.
 2. Vad kallar Gud dig att plantera? Vad är en församling? Hur planteras den och hur kommer den att se ut?
 3. Evangelisation. Att nå nya människor med evangelium i Sverige idag. Verktyg och strategier.
 4. Strategi för efterföljelse och multiplicering. Att göra människor till lärjungar som gör lärjungar
 5. Församlingsplanteraren. Gåvor, personlighet, attityd och funktion
 6. Ledarskap i församlingsplantering. Tjänande ledarskap, tjänstegåvor och coachning
 7. Utmaningen att överleva som församlingsplanterare. Om att betala priset, prioritera rätt och ta hand om sig själv.
 8. Den andliga kampen. Synd, konflikter, strategisk bön och andlig krigföring

Om detta verka intressant kan du kolla mer på http://www.efk.se/efk-i-sverige/nya-forsamlingar/stod-du-far/traning-for-individer-pionjartraning.html där du också kan skicka in en intresseanmälan, så du kan få mer information.

Det kommer även att hållas en nationell ”pionjärtrännig i Linköping, för er som inte ämnar bli nollåttapionjärer i Stockholm. Och ja, jag tror att nollåttor kan bli pionjärer. Att en norrlänning skulle bli en nollåtta är en helt annan sak.

Hubbnätverk i Stockholm?

Richard Hultmar: Idag har jag haft förmånen att få träffa Elim-nätverket i Stockholm och samtala om hur vi skulle kunna bilda en EFK-hubb för församlingsgrundande i Stockholm. Elim-nätverket med Stefan Swärd i spetsen har de senaste åren planterat ett antal växande fristående församlingar och även omplanterat Elimkyrkan på Södermalm i Folkungakyrkan, så det är garvade pionjärer som jag fått snacka ihop mig med.

Det kanske inte låter så spännande med en hubb, men jag tror att vi är något strategiskt viktigt på spåren. Jag tror att vi genom ett hubbnätverk, där det finns praktisk erfarenhet av församlingsgrundande, kan konkretisera vår gemensamma längtan att se många nya församlingar startas i Stockholm.  Jag tror att det finns både praktiska konkreta erfarenheter av församlingsplantering i Stockholm och några vassa verktyg som den nationella EFK-hubben jobbat fram, vilket i kombination kan vara något som hela EFKs nätverk av församlingar i Stockholm kan dra nytta av.

Vi är inte helt färdiga med utformningen av hur hubben ska se ut och vilka som ska ingå i den, men det vi samtalar om är att några nyckelledare tar tag i de gemensamma frågorna om församlingsgrundande och gör det möjligt att utbyta kunskaper och erfarenheter med församlingar i Stockholm, med EFKs nationella FG-hub och med EFKs internationella nätverk.

Vi tänker oss att hubben ska kunna ta hand om sådant som vi gör bättre tillsammans än som enskilda församlingar eller organisationer. Till exempel:

 • Erbjuda kontinuerlig träning, undervisning och möjlighet till coaching i linje med EFKs nationella strategi för församlingsplantering och med några av de verktyg som arbetats fram. (Pionjärträning, M4, Nätverksträffar m.m.)
 • Bygga lärande relationer med ledande församlingar och organisationer inom församlingsgrundande i Sverige och världen.
 • Dela lärdomar och erfarenheter om församlingsgrundande i Stockholm bl. a. genom nätverksträffar för församlingsledare, planterare och potentiella pionjärer.
 • Mobilisera förebedjare för församlingsgrundande i Stockholm.

Om man vill vara en deltagande församling i nätverket i Stockholm bör man vilja:

 • Arbeta aktivt för att nya församlingar ska planteras i Stockholm
 • Jobba med att rekryterar personer och team som kan och vill grunda församlingar i Stockholm
 • Delta aktivt på nätverksträffar och håller sig uppdaterad om vad som händer inom området samt stå med i bön.

De första två sakerna som vi planerar för är:

 1. Träningshelgen med Steve Addison i New Life den 23-24 september
 2. Pionjärträning  – 8 träffar med undervisning i början av oktober. (Mer info i kommande post).

Jag vill tro att om vi alla tillsammans nätverkar, ber och arbetar målmedvetet med detta skulle det med Guds hjälp vara rimligt att vi kan grunda de 20 nya församlingarna i Stockholm innan 2020, vilka vi drömt om ett tag.

Saknade nätverk

Richard Hultmar, Korskyrkan Stockholm: Det har tagit lite tid att bli varm i kläderna som föreståndare i Korskyrkan Stockholm. Efter flytten från Luleå till storstadens brus har jag fått ännu större respekt för alla som gett respons på Guds kallelse och begivit sig iväg på missionsuppdrag ut i världen. Det som händer när man flyttar till en ny plats ganska långt hemifrån är att de relationella nätverken förändras drastiskt, trots telefon, facebook och instagram. Så det första halvåret har jag saknat följande mest av allt. Och att jag saknar detta beror på att det är tre områden av människor som jag investerat mycket tid och engagemang i:

 1. Den nära, invanda och genomskinliga gemenskapen i församlingen i Luleå som vuxit fram ur otaliga fikastunder, måltider, skratt, gråt, hemgruppssamlingar, promenader och gudstjänster.
 2. Det sociala nätverket i Luleå, med de ständigt pågående samtalen med arbetskamrater på trafikverket, grannar och basketföräldrar.
 3. Det kristna församlingsnätverket i Norrbotten med pastorer, ledare och många vänner som byggts upp under de senaste 25 åren.

Saknaden var nog värst i november/december, men har börjat ebba ut, eftersom nya nätverk etableras. Det jag vill säga med detta är att saknad är en del av priset man behöver betala när man svara ja till kallelsen att flytta till missionsfältet, eller lämna en församling för att starta något nytt. Det är också ett pris att betala att investera i nya relationer. Man vet ju inte innan vilka som kommer att leda till god och fruktbärande vänskap. Men efter ett drygt halvår börjar vänskapen med andra i församlingen att djupna och jag har gott hopp på det området. Det jag inte har lyckats med än, är att som anställd i en stor kristen församling, hitta in i ett socialt nätverk av människor som inte är kristna och det är något jag ber och funderar över. När det gäller relationerna med andra kristna i staden har jag hittat in i gemenskapen med EFK-pastorer, New Wines nätverk i Stockholm och så har tankar på en FG-hubb i Stockholm börjat ta form (mer om detta i en kommande post). Jag har även fått förmånen att möta tre andra pionjärledare i deras ”band of brothers” en gång i månaden.

Som du förstår tänker jag att nätverk med människor och andra ledare är jätteviktigt, särskilt i en pionjärsituation, eller när man kommer till en ny plats. För jag tror inte att ”ensam är stark”.

Ett nätverk som Gud har skickat med mig till Stockholm är det som finns runt Sarah Bedi som jobbat med oss i Luleå och nu precis har flyttat till Stockholm. Kontakterna med hennes utsändande organisationer och församlingar kommer att vara till stor välsignelse för oss. Bland annat får vi besök av tre olika team de närmsta två månaderna. De ska hjälpa till med bönearbete och evangelisation i Stockholm, och kommer att utmana oss att komma ut på gatorna med vår tro. Jag återkommer till dem senare i veckan.

Till sist vill jag säga att jag trivs bra i Stockholm och känner mig utmanad att tillsammans i de framväxande nätverken jobba för att få se en pionjär rörelse växa fram. Behoven är många, arbetarna få, skörden är stor, dörren är öppen och Jesus är Herre!

Apostolisk strategi

Richard Hultmar – Korskyrkan Stockholm Läs gärna mina tidigare poster den här veckan innan du läser detta.

Det är en viktig insikt att förstå att Lukas skrivit både Apostlagärningarna och Lukasevangeliet. Då kan vi se händelserna i Apostlagärningarna i ljuset av de teologiska grunderna i Lukasevangeliet. Så när vi läser i den här berättelsen att alla som bodde i Asien, både judar och greker fick höra Herrens ord, betyder det inte att alla dessa kom till Tyrannos lärosal. Utan vi kan med stor säkerhet dra slutsatsen att Paulus tränar lärjungarna och sänder dem utifrån den strategi som beskrivs i Lukas kap. 9 och 10. (Oavsett om vi tror på en tidig skrivning av Lukasevangeliet, ungefär samtidigt som Efesoshändelsen, eller en senare skrivning, kan vi förutsätta att det är den strategi som Jesus lärde ut som används – se Lukas 1:1-2). Strategi är för övrigt att göra vissa saker i en viss ordning… (Inte vad som helst och i vilken ordning som helst).

Hur ser då Paulus strategi ut i Efesos?

 1. Evangeliet förkunnas – offentligt och i hemmen. Omvändelse, tro på Jesus och det som hör till Guds rike. Han förkunnar hela Guds vilja och plan. – Antagligen botas sjuka redan här…
 2. Lärjungarna döps. Dopet är en lydnadshandling där överlåtelsen till Jesu död och uppståndelse sker och är början på det nya livet i Kristus.
 3. Paulus lägger händerna på lärjungarna så att den helige Ande kom över dem och de talade i tungor och profeterade. Andedopet som Guds beklädande med kraft för uppdraget att göra lärjungar.
 4. Dagliga samtal under tre år med lärjungarna där de undervisas, tränas och utrustas att följa och tjäna Herren Jesus.
 5. Lärjungarna sänds två och två till hela Asien. (Thimoteus och Erastus till Makedonien, Gajus och Aristarkus i Artemistemplet nämns vid namn).
 6. Sjuka botas (ovanliga under genom Paulus händer och andra som bär vidare det som varit i beröring med honom).
 7. En församling bildas i Efesos och äldste – församlingsledare utses från skaran av lärjungar som fått daglig träning.
 8. Paulus har själv sörjt för sina och följeslagarnas behov för att församlingen ska kunna ta hand om de svaga. Ett tydligt inslag av diakoni.
 9. Paulus drar vidare och lämnar församlingen åt Gud och hans nåderika ord. Paulus kunde konsten att lämna över till andra. Det är en viktig ingrediens i att skapa rörelse.

Paulus strategi bygger på kommunikation genom offentliga och enskilda samtal och han verkar tillämpa samma samtalsstrategi senare i Rom. Resultatet av dessa samtal är en världsvid kyrka som ännu finns kvar, enlilgt kyrkohistorien. När vi ser på Stockholm och andra storstäder, kanske det finns något viktigt att hämta i Paulus strategi? När, var och hur kan vi samtala med människor om Guds rike och lärjungaskap så att de blir tränade, utrustade och sända och kan bära hans kraft? Hur får vi en rörelse i Stockholm och Sverige?

Att bära kraften

Richard Hultmar – Korskyrkan Stockholm: I en tid när många längtar efter Guds kraft och många kristna har upplevt att de blivit fyllda av Anden, upplever Guds närvaro, blir helade och ser syner och profetiska bilder, är berättelsen om Efesosförsamlingen viktig. (Läs om det i Apg 19). Det är en sak att uppleva det Gud gör och beröras av hans kraft och och det är en annan sak att kontinuerligt bära på Andens kraft och beröra andra människor med den, så att det resulterar i en rörelse där Gud berör en hel region.

Efter att ha försökt övertyga judarna om det som hör till Guds rike tar Paulus lärjungarna med sig till Tyrannos lärosal. De andra ville inte lyda (som det står i grundtexten), och talade illa om den väg som Paulus förespråkade. Eftersom Lukas skrivit texten kan vi förmoda att när Paulus talar om Guds rike. menar han samma sak som det Lukas skriver om i Lukasevangeliet kapitel 10: ”Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er!” Det som hör till Guds rike är alltså en kombination av att Jesus är Herre i riket som är här, och den kraft som han förmedlar som förvandlar människors liv. Kopplingen mellan sann efterföljelse av Jesus som Herre, och att Gud gör ovanliga under, visar sig i den här texten i skillnaden mellan de som var lärjungar och de som inte ville lyda. De lärjungarna ville lyda, förde dagliga samtal med Paulus och spred Ordet och kraften i hela regionen.

För att tydliggöra detta ytterligare berättar Lukas om den märkliga händelsen när de judiska andeutdrivarna försöker driva ut demoner med den Jesus som Paulus talar om, men får stryk för att demonerna vet vem Jesus och Paulus är, men inte vilka dessa andeutdrivare är. Statusen på vår efterföljelse av Jesus verkar alltså vara känd i den andliga världen. (Som fördjupning kan man läsa Efesierbrevet 1:17-23 där Paulus kopplar kraften, med att Jesus är över alla andra namn och huvud för församlingen.)

Min poäng idag är att om vi vill vara en rörelse som bär på Guds kraft och som får se det hända som vi läser om i Lukas 10 och Apg. 19, så behöver vi vara lydiga lärjungar till Herren Jesus, så att det märks i den andliga världen. Och vi behöver göra andra till sådana lärjungar. Berättelsen fortsätter med att de som hållit på med trolldom (artemisdyrkan?) bränner sina böcker och det markerar att lärjungarna förstod vikten av att avsäga sig den ockulta kulturen och den demoniska andligheten. Det resulterade i att hela staden kom i uppror, eftersom det blev ett hot mot det ekonomiska system som vilade på artemisdyrkan. Det finns alltid ett pris att betala för att vara den sortens lärjunge som vill bära ut Guds kraft. Men det kan leda till att en hel region får höra Ordet och bli berörd av kraften.

Så när vi gör lärjungar för en rörelse, behöver vi se till att de blir lydiga lärjungar till Herren Jesus, fyllda med den helige Ande och förstår att använda hans kraft. I morgon kommer en text om de övriga ingredienserna i Paulus rörelserecept.