Upptäckande bibelläsning

Upptäckande bibelläsning (UBL) är ett enkelt verktyg för göra lärjungar som gör lärjungar. Internationellt brukar det kallas Discovery Bible Study (DBS). Verktyget går alldeles utmärkt att använda i gruppstorlekar från 2-20 personer – i en församling eller Jesusupptäckargrupp.

Upplägget är enkelt. Läs ett textavsnitt eller berättelse ur Bibeln tillsammans. Lägg Biblarna (eller mobilerna) åt sidan och samtala utifrån följande fyra frågor:

Fortsätt läsa Upptäckande bibelläsning

Dela evangeliet med 3 cirklar

För att en gräsrotsrörelse av lärjungar som gör lärjungar ska bli möjlig behöver alla som följer Jesus mobiliseras, tränas och sändas för att dela de goda nyheterna. Att förklara budskapet om Jesus och hans rike är inte något som är reserverat för teologer eller evangelister, det är något alla troende är kallade till! I den här mycket enkla videon delar jag ett enkelt sätt (inte det enda) som alla kan använda för att dela evangeliet när som helst med vem som helst.

Fortsätt läsa Dela evangeliet med 3 cirklar

7 tecken i Johannesevangeliet

Om vi vill göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar behöver vi hitta enkla reproduceringsbara verktyg som vem som helst kan använda. Det som är avancerat är svårt att multiplicera. Det enkla är lättare att multiplicera. Ett sådant verktyg är 7 tecken i Johannesevangeliet. Det är en naturlig bibelläsningsprocess med syfte att hjälpa människor lära känna Jesus, tro på honom, bli hans efterföljare och ge det vidare till andra. Det behövs inga föreläsningar, det behövs inga teologer och det kräver i princip ingen förberedelse. Fördelen med det är att vem som helst kan göra det här och att vi inte gör människor felaktigt beroende av professionella ledare.

Fortsätt läsa 7 tecken i Johannesevangeliet

Lärare – personliga tränare i lärjungaskap

Begreppet lärare är hämtat ur systemet med lärare och lärlingar. Inom en del praktiska yrken finns det systemet kvar än idag. Som lärling följer du med din lärare/mästare och lär dig att göra samma sak som honom eller henne. Det kan handla om att lära sig att bli en rörmokare, frisör eller plåtslagare.

När det handlar om lärare i biblisk bemärkelse är det inte att klippa schyssta frisyrer som behöver läras ut, utan att praktiskt följa Jesus. Detta är en tydlig del av missionsbefallningen där Jesus säger åt oss att göra lärjungar och lära dem att hålla/göra allt vad han har befallt. Lärare är personer som hjälper och tränar människor att följa Jesus på livets alla områden. En biblisk lärare har större likheter med Yoda i Star Wars än med en professor som föreläser på universitetet. En lärare är som en personlig tränare i lärjungaskap.

Fortsätt läsa Lärare – personliga tränare i lärjungaskap

Herdar – andliga föräldrar

Den fjärde gåvan Ef 4:11 har tydlig metaforisk innebörd. Herdar var enkla människor som ägnade sitt liv åt att ta hand om någon typ av djur. De såg till att djuren hade tillgång till bete, vatten och skydd från rovdjur.

Herdar har mer än något annat ett stort hjärta för de människor som man lever bland. Det här är förmodligen den mest lokala av de fem gåvorna. I NT uppmanas vid två tillfällen de som var lokala äldste att fungera som herdar i de församlingar där de tjänade (Apg 20:28, 1 Pet 5:2).

Under lång tid av historien har de andra gåvorna tolkats utifrån herdarnas perspektiv. Exempelvis: hur ser en god evangelist ut från herdarnas perspektiv? Om vi vill se en missionell rörelse ta fart behöver det istället vara apostlarnas perspektiv som är tongivande. Exempelvis: Hur ser en god herde ut från apostlarnas perspektiv?

Fortsätt läsa Herdar – andliga föräldrar

Evangelister – förmedlare av goda nyheter

Evangelistgåvan omnämns vid tre tillfällen i NT. Vid ett tillfälle för att beskriva Filippus, en gång i Ef 4 med de andra gåvorna och en gång när Paulus uppmanar Timoteus att utföra en evangelists gärning. Begreppet kommer från verbet ”att predika evangeliet”, som NT talar om desto oftare. Evangelister är personer som predikar evangeliet för människor som ännu inte är efterföljare till Jesus. Detta är något som alla är kallade att göra men som vissa är särskilt begåvade att göra. När NT talar om predikan handlar det inte om en 30-minuters monolog i en ”kristen” byggnad. Predikan handlar om att möta människor som inte tror – få eller många – och dela evangeliet med dem. Evangelistens gåva är därför en oerhört viktig pusselbit i en missionell rörelse.

Fortsätt läsa Evangelister – förmedlare av goda nyheter

Profeter – Guds språkrör

För att förstå vad en profet är behöver man förstå profeterna i GT. Profeter var personer som fungerade som språkrör för Gud för att förmedla hans tilltal till gudsfolket. Profeterna fungerade som Guds provokatörer och inspiratörer. De utmanade status quo, de fördömde död religion och de utmanade Guds folk att leva i hans liv och närvaro.

Fortsätt läsa Profeter – Guds språkrör

Apostlar – utsända slavar

Ordet apostel betyder utsänd. Det som den apostoliska gåvan är bärare av är därför helt avgörande för hela församlingens väsen. Vi är ett utsänt folk. Som Fadern sände Jesus så har Jesus sänt oss. Vi är ett folk på väg ut i världen för att göra lärjungar och utbreda Guds rike. Gäster och främlingar med ett annat hemland. Ambassadörer för Guds rike. Utan den apostoliska gåvan tappar vi lätt det fokuset. Paulus skriver i Ef 2:20 att församlingen är byggd på apostlarnas och profeternas grund.

Apostlar är utsända gudsrikesarbetare som tar evangeliet in i nya miljöer och kulturer, som lägger grunden till nya församlingar och utrustar hela församlingen att leva som utsända. Om församlingen vill fungera som en missionell rörelse och inte bli en institution behöver man låta apostlar vara tongivande.

Vanliga missuppfattningar

Fortsätt läsa Apostlar – utsända slavar

5 gåvor från Jesus

Jag drivs av drömmen att få se en rörelse av lärjungar som gör lärjungar och enkla, missionella, multiplicerande församlingar som sprider sig som en löpeld i Sverige och Europa. En sak som jag tror är helt avgörande om vi ska få se den drömmen bli en verklighet är de gåvor som beskrivs i Efesierbrevet 4:11.

”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.”

Fortsätt läsa 5 gåvor från Jesus

Pionjär for life!

Ibland verkar det som att pionjärarbete är som en jobbig men nödvändig, inledande fas för att få till stånd fler etablerade församlingar. Jag tror inte att det är så det är tänkt att vara. Jag tror att det skulle behövas många fler församlingar som väljer att inte bli ”etablerade” utan istället blir kvar i pionjärfasen. Alltför många pionjärledare och församlingsplanterare har, om arbetet lyckats, blivit etablerade pastorer. Måste det vara så? Jag tror faktiskt inte det! Varför skulle man exempelvis inte kunna fungera som apostel/pionjär hela livet?

skördDen bild som jag har av församlingen och livet med Jesus är att det är tänkt att vara en rörelse som är ständigt på väg och ständigt omformas för att röra sig till allt fler människor som behöver Jesus. När församlingen försöker etablera sig tror jag att något oerhört värdefullt går förlorat.

I de första kapitlen i Apostlagärningarna har vi ett exempel på hur församlingen försökte etablera sig i Jerusalem trots att Jesus hade befallt dem att gå till jordens yttersta gräns. Det hela slutar med att Gud låter en förföljelse drabba församlingen i Jerusalem (kap 8) så att alla (utom apostlarna!) skingrades över Judeen och Samarien. När dessa enkla troende, utan struktur eller tydliga instruktioner spriddes ut predikade de evangeliet vart de än kom och Jesusrörelsen spreds äntligen vidare och kom ända till Antiokia. Ibland får Gud ta i med hårdhandskarna när vi människor är tröga att lyda.

Målet kan aldrig vara församlingstillväxt. Målet måste vara att Jesusrörelsen ska spridas vidare så att allt fler människor följer honom och att Hans namn blir ärat! Vi vill göra allt vi kan för att arbetet med husförsamlingar i Helsingborg aldrig lämnar pionjärfasen. Hur försöker vi göra det? Några saker:

  1. Låta Jesus och hans uppdrag till oss vara prio ett.
  2. Välja multiplikation istället för addition.
  3. Sända istället för att samla.
  4. Låta apostlar och profeter vara tongivande i arbetet/rörelsen.
  5. Aldrig lägga energi på att bevara det vi har.
  6. Generöst sända iväg människor och resurser till andra platser och andra sammanhang.
  7. Förlösa varje troende att vara en präst, missionär och ambassadör för Guds rike.

Join the movement!

Den här veckan bloggar jag både på rickardcruz.se och Pionjärbloggen.

ps. Idag skriver Dagen om församlingsplantering härhär och här. ds.