”Bygg aldrig till dig själv. Bygg bort från dig själv till Jesus.”

Det har varit en kamp de sista tre eller fyra månaderna. Min längtan och  mitt arbete att se en rörelse som ”går och gör lärjungar” hade efter många år börjat bli synlig.

Alla dessa år där jag och flera andra hade sökt Herren och skriften, vi hade underordnat oss hans formande processer, ibland genom svåra omständigheter, och alla de trossteg vi tog och de vänskapsrelationer och nätverken vi hade investerat i hade börjat bära frukt. En förståelse för ett nytestamentligt paradigm om lärjungeskap, församlingen och församlingsbyggande hade börjat godtags av andra, och saker och ting började ta fart och expandera. Men inte på ett sätt jag själv hade kunnat förutspå.

En klok kristen man sa en gång för länge sedan till mig: ”Bygg aldrig till dig själv. Bygg bort från dig själv till Jesus”. Nu testas dessa ord. Ju fler ledare och troende som anknöts till det nätverk som jag är team ledare för, ju mer kände jag att jag måste hålla trådarna och bygga en ram för vårt samarbete. Men det var just det som gick emot min inre övertygelse och det som jag hade lärt ut till andra.

”Ja” till de kärnvärden och bibliska principer som vi kan enas och samarbeta kring men aldrig ett ”ja” till fasta strukturer och sätt att bygga som kan leda till hierarki och obibliska lojaliteter. Jag gladdes åt det som hade skett med enkla församlingar och alla betydelsefulla samtal med tårfyllda människor som upptäckte vad Gud vill med deras liv. Men allt var så bräckligt. Kände att jag inte hade någon kontroll över det som hände.

Jag vände mig till Herren och vi hade en dialog som pågick flera månader och kan sammanfattas så här:

På vilket sätt har jag visat dig att bygga?

Vänskap. Relationer och nytestamentlig andlig auktoritet.

Hur kommer denna rörelse att växa?

Du har sagt att jag skall ge bort det som du har gett oss. Att inte bara multiplicera lärjungar och församlingar men också nätverk.

När det är byggt på nytestamentliga principer, vänskap och att ”ge bort det du har”, är du i kontroll?

Nej. Det skall kännas bräckligt. Om vänskapen brister så brister rörelsen. Folk kan anknyta sig till den men också välja att lämna. Det handlar inte om ett nätverk som har alla svar men om flera enkla församlingar och församlingsnätverk som samarbetar utifrån vänskap och de bibliska tjänstegåvorna. Så fort man försöker kontrollera istället för att leda, utrusta och frigöra, kommer det att gå fel.

Jag kan lita på en man* som vet att han är inte i kontroll och accepterar det.

Jag underordnar mig dig Herren. Du är i kontroll och det är du som bygger din församling.

Charles Kridiotis

*läs kvinna om du är kvinna.

Annonser

Small is big

När vi för tre år sedan hade en längre bön och fasteperiod upplevde vi att Gud ledde oss att starta en husförsamling. Man skulle kunna tänka sig att husförsamlingen skulle kunna vara det första steget i en församlingsplanteringen för att sen växa och bli en ”riktig” församling. Det var inte alls det vi såg framför oss. Drömmen var istället att få se många små församlingar som multiplicerar sig.

Ibland har jag fått höra att ”allt som lever växer”. Stämmer verkligen det? Jag hoppas att jag får leva många år till men jag försöker göra vad jag kan för att inte växa mer…  Däremot är jag oerhört tacksam för två underbara barn som Gud har gett mig och Jessica. Man kan fortsätta reproducera sig även efter man har vuxit färdigt…

I husförsamlingsrörelsen i Indien har man myntat uttrycket om ”kaninförsamlingar” och ”elefantförsamlingar” uitfrån ett tankeexpriment. Vad händer om man stänger in en hanelefant och en honelefant i ett rum och ger dem allt de behöver under tre år? Ut kommer förmodligen tre elefanter. Vad händer om man gör samma sak med två kaniner? Om du öppnar dörren efter tre år bör du springa för ditt liv! Ut väller miljontals kaniner!

Här kommer ett bra videoklipp med Wolfgang Simson.

Den här veckan bloggar jag både på min egen blogg och på Pionjärbloggen där jag är veckans bloggare.