Vad har hänt och vad kommer hända?

Öyvind Tholvsen, programledare för EFKs Församlingsprogram

Det har skett mycket under de 16 år jag bott i Sverige. Vad har hänt på området för församlingsplantering ur ett frikyrkoperspektiv och ur ett  EFK-perspektiv? Här är mina förslag:

  • En stor enighet bland alla samfund i frikyrkosverige om att vi behöver flera nya församlingar. De flesta samfund har någon anställd med ansvar för församlingsplantering.
  • Fler och fler församlingsledningar i EFK har fått upp ögonen för att det behövs nya församlingar i Sverige och talar seriöst om hur de ska vara en del av denna församlingsplanteringsrörelse.
  • Pingströrelsen börjar för allvar släppa teorin om att det bara behövs en pingstförsamling i varje stad.
  • De första verkliga satelitförsamlingarna börjar framträda inom frikyrkosamfunden på flera tiår: Nya församlingar som själv blir moderförsamling till ett antal nya församlingar. Detta har bara varit teori de senaste 50 åren.
  • Antalet nya migrantförsamlingar inom frikyrkligheten har troligtvis tredubblats under perioden och uppgår nu troligtvis till minst 100.
  • Frikyrkan har äntligen börjat sitt flytt från landsorten in i storstäderna. Se min undersökning på http://www.efk.se/sverigeundersokningen.

Vad mer skulle du lägga till?

Vad har inte skett än som kan komma att ske i framtiden? Här är mina förslag:

  • Vi ser fortfarande inte att frikyrkan har blivit genomsyrat av ett pionjärtänk.
  • Vi planterar fortfarande färre församlingar än vad vi lägger ner.
  • Vi har inte gått från att vara samfund som planterar enstaka församlingar till att se en rörelse av församlingsplantering.
  • Vi ser inte än en ström av helt nya sätt att vara församling på som förverkligar det som under lång tid har skrivits om missionella församlingar. Dessa är präglade av lokallöshet, pastorslöshet, småskalighet i stor skala, navlösa nätverk och apostolisk tänk utan fokus på apostlar.

Vad skulle man kunna lägga till här? Fundera.