Upptäckande bibelläsning

Upptäckande bibelläsning (UBL) är ett enkelt verktyg för göra lärjungar som gör lärjungar. Internationellt brukar det kallas Discovery Bible Study (DBS). Verktyget går alldeles utmärkt att använda i gruppstorlekar från 2-20 personer – i en församling eller Jesusupptäckargrupp.

Upplägget är enkelt. Läs ett textavsnitt eller berättelse ur Bibeln tillsammans. Lägg Biblarna (eller mobilerna) åt sidan och samtala utifrån följande fyra frågor:

Fortsätt läsa Upptäckande bibelläsning

Why praying the sinner’s prayer is not enough

A few years ago I led a young man to Christ. At least I thought I did.

We met up again to work through basic discipleship. Lesson 2 was Jesus’ command to Be Baptised. We did a discovery bible study on Philip and the Ethiopian Eunuch. Then came the surprise.

I asked Gary how he would obey what he’d learnt in the story. Here’s how the conversation went:

Fortsätt läsa Why praying the sinner’s prayer is not enough

7 tecken i Johannesevangeliet

Om vi vill göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar behöver vi hitta enkla reproduceringsbara verktyg som vem som helst kan använda. Det som är avancerat är svårt att multiplicera. Det enkla är lättare att multiplicera. Ett sådant verktyg är 7 tecken i Johannesevangeliet. Det är en naturlig bibelläsningsprocess med syfte att hjälpa människor lära känna Jesus, tro på honom, bli hans efterföljare och ge det vidare till andra. Det behövs inga föreläsningar, det behövs inga teologer och det kräver i princip ingen förberedelse. Fördelen med det är att vem som helst kan göra det här och att vi inte gör människor felaktigt beroende av professionella ledare.

Fortsätt läsa 7 tecken i Johannesevangeliet

Det handlar om livsstil

Mattias Neve, direktor för Forge Stockholm
mattias[at]forgestockholm.com

I mitt förra inlägg så skrev jag om utmaningen att skapa en kultur där vi inte bara sänder ut människor för att plantera församlingar, utan vi behöver även en kultur som präglas av kreativitet och risktagande. Vi ska fira det som lyckas och bär frukt, men vi behöver även inse att vi med beprövade metoder tenderar att nå en liten del av befolkningen i detta land. Vi har en stor och ökande mängd onådda nätverk, kulturer och sammanhang som är långt från vår frikyrkliga subkultur. Vi behöver även inse att det finns delar av vårt traditionella paradigm som snarare hindrar än hjälper en rörelse av församlingar som grundar nya församlingar. Det finns delar av systemet – ledarstrukturer, utbildningen, ekonomi, verksamhetsformer osv – som är för komplicerat och tungrott för att kunna vara en grund för den rörelse vi behöver se växa fram i detta land.

Fortsätt läsa Det handlar om livsstil

Vår främsta uppgift

Av Fredrik Lagerström, “Med hjärta för Halmstad”

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:19-20)

Funderar du ibland på vad du ska göra med ditt liv? Har du mycket att göra, men svårt att avgöra vad som är viktigast att prioritera? Händer det att du undrar över vilket som är din plats, din uppgift, ditt bidrag i det sammanhang där du finns? Om du vill följa Jesus är detta det viktigaste: ”Gör lärjungar!”

Jesus kallar oss till sig. ”Kom och följ mig” säger han. När vi kommer till honom hjälper han oss att vara dem vi är tänkta att vara. Vi får göra oss av med det som bryter ner och förstör, och får ta emot det som är gott och bygger upp. Men när Jesus har gett oss det eviga livet, när vi fått del av gemenskapen med Gud, då sänder han oss till vår omgivning med orden: ”Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.” (Matt 10:8) I samma stund som Jesus kallar sina första lärjungar är han också tydlig med vad deras liv framöver kommer att handla om. Han säger: ”Jag ska göra er till människofiskare” (Matt 4:19). Jesus har för avsikt att göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar… En lärjunge är någon som följer efter, som vill likna, göra och bli som den han/hon följer. Jesus säger: Följ mig!

Hur detta går till skiftar givetvis beroende på vem du är, vem din medmänniska är och i vilket sammanhang ni befinner er. Men jag tror att det är viktigt att vi påminner varandra om att det är detta som är vårt främsta uppdrag – att göra lärjungar!

Francis Chan ger oss ett exempel på vad det inte handlar om:

Församlingshelg

Helgen som gick hade vi ”församlingshelg” med deltagare från våra husförsamlingar. Vi hyrde in oss i ett gammalt missionshus i skogarna utanför Halmstad. 20151018_131225Matlagning över öppen eld och roliga lekar för alla åldrar varvades med samtal om lärjungaskap, lovsång och tid till förbön.För egen del älskar jag den här typen av gemenskap – att komma ut i skogen, umgås med goda vänner vid lägerelden, och att vara tillsammans utan att ha någon särskild tid att passa. Barnen verkade också trivas. De hade längtat till de här dagarna sedan förra årets församlingshelg, och för oss som föräldrar är det givetvis extra gott när barnen tycker att det är roligt att vara med.

20151018_113219Helgens lärjungaträning handlade om hur vi kan hjälpa människor till tro på Jesus. För att öva på att dela evangeliet fick alla möjlighet att berätta om sin egen väg till tro på Jesus. Det blev en uppmuntrande och härlig stund, där vi både fick ta del av Guds nåd och samtidigt lära känna varandra lite bättre. Vi funderade också kring frågor som ”varför är jag kristen idag?” och ”hur förklarar man enkelt vad tron handlar om?”. För flera av oss kändes helgens övningar som en viktig utmaning att tillämpa i vardagen.

Kanske och förhoppningsvis får jag anledning att återkomma med någon erfarenhet av detta längre fram i veckan.

/ Fredrik Lagerström, ”Med hjärta för Halmstad”

Att våga tänka om

Vad ska jag skriva som inte redan skrivits? Så har mina tankar gått de senaste dagarna när jag funderat på vad jag ska blogga om den här veckan.

Sittandes vid tangenterna den här veckan är alltså jag, Maria Cruz. Tillsammans med min man leder jag en husförsamling som träffas i vårt hem i Ramlösa. Jag finns även med som ledare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk.

Jag delar många av de drömmar och visioner som redan skrivits ner på den här bloggen. Jag hade bland annat, i stort sett rakt av, bara kunnat reblogga det Gabriel Blad skrev här och här.

Jag tänker därför den här veckan bli lite mer personlig och dela med mig av min egen brottning och mina egna utmaningar de senaste sex åren. Jag tänker dela med mig av det Gud har fått jobba med, när det kommer till att tänka om församling, ledarskap och lärjungaskap i mitt eget liv.

Jag tror nämligen att vi behöver tänka om församling. Vi behöver våga ompröva vad vi håller på med. Vi behöver våga utvärdera vad det är vi formar, och vad det gör med oss i längden. Vilka strukturer är bra? Vilka är negativa? Finns det strukturer som verkar bra för stunden, men på sikt gör oss en björntjänst?

Vilken typ av lärjungaskap formar vi? Vilken typ av ledare formar vi? Formar vi församlingsledare eller organisationsledare? Formar vi lärjungar eller verksamhetsgörare?

Vad får det för konsekvenser om vi vecka ut och vecka in satsar på storslagna gudstjänster där några få syns och hörs mer än andra? Där några i större mån än andra utsätts för prövningen att stå i rampljuset inför många åhörare.

Vad formar vi för kultur när vi mäter människors överlåtenhet till församlingen i vem som orkar engagera sig i flest verksamheter eller har förmågan att sy flest dukar eller baka det bröd som drar in mest pengar på missionsaktionen?

Vad är lärjungaskap och efterföljelse? Är det att fixa fikat en gång i månaden? Är det att någon gång ibland hälsa välkommen till en gudstjänst? Är det att leda lovsång eller predika?

Missförstå mig inte. Jag ifrågasätter inte att man engagerar sig i sin församling. Jag ifrågasätter vad vissa former av församlingsstrukturer på sikt formar.

Står man i ett pionjärt arbete tror jag att det är viktigt att fundera igenom de här sakerna innan man drar igång. I ett pionjärt arbete har man nämligen alla möjligheter att låta Gud forma om och inspirera till nya strukturer.

För mig personligen har de här funderingarna kring församlingsstruktur fått mig att tänka om församling, ledarskap, efterföljelse. Men det har inte varit lätt, det har tagit tid, och jag är inte heller färdig. Det har på vissa områden inneburit att jag har fått dö bort från egna drömmar och ambitioner. Dö bort från trygga områden.

Men… mer om detta i nästa blogginlägg.

I brustenheten

Det börjar i brustenheten. Det börjar i behovet och den egna svagheten, i insikten om vem jag är – eller kanske snarare, vem jag borde vara i Jesus.

Lärjungaskap börjar alltid på marken – på knä inför den Ende, Allsmäkte, Helige. Lärjungaskap börjar och slutar där. Det har sin boning vid Jesu fötter. Det är Han som är Herre. Inte jag. I mig själv är jag svag, men i Honom är jag stark. Hans kraft blir synlig i min bräcklighet. Hans nåd räcker till evigheten.

Det är också detta som måste prägla församlingen. Vissheten om att ingenting kan göras i egen kraft. Förståelsen av nåden – den konstanta nåden. Nåden vi aldrig kan gå ur – Guds oerhörda godhet, kärlek, omsorg, förlåtelse och kraft till förvandling.

Brustenheten och nåden är utgångsläget för Jesusefterföljelsen och församlingslivet. Om vi ska våga förmana och tillrättavisa varandra, visa svaghet och bekänna synd, om vi ska våga förmedla vem Jesus är till andra, ta steg och därmed också ibland misslyckas – behöver gemenskapen vara starkt rotad, och grundad i Guds kärlek. Förlåtelsen måste flöda och nåden vara drivkraften.

 

Den här veckan bloggar jag både här och på min egen blogg

Min innerliga längtan

Jag heter Maria Cruz och har förmånen att sitta vid tangenterna den här veckan. För ungefär fem år sen flyttade jag, min man David och vår då nyfödde son, Elliot, till Helsingborg. Vi hade förmånen att göra detta tillsammans med ett gäng andra (fyra nyblivna småbarnsföräldrar och en Simon). Vi flyttade för att vi ville dela med oss av Jesus och för att vi ville leva församling på ett annat sätt än det vi var vana vid. Vi kom inte med några färdiga mallar över hur detta skulle ske. Vi bad och sökte Gud. Och sakta men säkert har Han stakat ut vägen för oss.

Jag skulle, i det här första inlägget, vilja dela med mig av min längtan. Det är en innerlig och stark längtan. En möjlig längtan. En enkel längtan.

Jag längtar efter att få växa och mogna i min relation med Jesus, efter att bli mer och mer präglad av honom och känna hur mitt hjärta slår i takt med hans.

Jag längtar efter att ständigt få upptäcka mer och mer av hans vilja, för mig och för människor runt omkring.

Jag längtar efter att fler ska få lära känna Jesus, förvandlas, upprättas, helas och börja följa honom.

Jag längtar efter att få se lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar, efter församlingar som uppstår när människor börjar följa Jesus.

Jag längtar efter radikal efterföljelse i Guds nåd, i Guds godhet som kan förvandla och låta oss växa i lärjungaskap.

Jag längtar efter att en rörelse ska ta fart, efter att få se den där lilla elden antända en hel skog. Jag längtar efter att Guds rike ska få sprida sig okontrollerbart och bortom våra begränsningar.

Och, jag är fullkomligt övertygad om att det är möjligt. Inte på grund av min förträfflighet – på grund av Hans. Bara på grund av Honom som är Herre, Jesus Kristus: den uppståndne och segrande, början och slutet, Herrarnas Herre och Konungarnas konung – som har namnet över alla andra namn, som äger äran.

Jag tror att Han, som är densamme igår, idag och i evighet säger: ”Lyft blicken, och se hur fälten har vitnat till skörd.” Och jag tror att alla, som vill, kan få vara med i skördearbetet.

Den här veckan bloggar jag både här och på min egen blogg.

Vad är lärjungaskap egentligen?

I helgen har jag varit på M4s träningshelg och mycket har där handlat om lärjungaskap. Det har också gjort att jag har haft flera samtal om vad lärjungaskap egentligen är – något som jag inte tycker är helt enkelt eller självklart.

Tyvärr har jag inga självklara svar att ge och du som hoppades att detta inlägg skulle komma med den slutgiltiga uppenbarelsen måste jag tyvärr göra besviken 😉

Utifrån de sammanhang jag har varit i har lärjungaskap reducerats till i huvudsak två saker: det ena har varit vissa etiska frågor som att inte svära, inte bli full och inte ha sex innan man gift sig. Andra etiska frågor såsom hur man förvaltar sin tid eller hanterar sin girighet, sitt högmod eller sitt förtal har i huvudsak lyst med sin frånvaro. Den andra delen i lärjungaskapet har handlat om hur man odlar sin Gudsrelation och då i huvudsak utifrån de 4 B:en i Apg 2:42. Inget av ovanstående är fel och allt är självklara delar i ett lärjungaskap – men problemet blir när vi reducerar lärjungaskapet till enbart detta.

Min bild av – det jag känner av – svensk kyrklighet är att vi ofta gör tron till teori istället för praktik och att det blir detsamma med lärjungaskapet. Med andra ord: vi är mer intresserade av att kunna många bibelord än att leva ut dem. Här tror jag att vår huvudutmaning när det gäller lärjungaskap är: att det får bli praktik. Att det får bli en påtaglig skillnad i mitt liv. Och att den skillnaden inte stannar vid att jag slutar supa och svära när jag möter Jesus, utan att den fortsätter och fortsätter livet igenom med efterföljelse som ledord.

Martin Alexandersson har varit med och planterat EFS i Mikaelskyrkan i Uppsala, jobbar med nyplantering på EFS och skriver annars på www.efterkristus.nu