Vive la France! Vive l’implantation d’églises!

Det rör på sig i Frankrike! För någon vecka sedan träffades ledare och medlemmar från sex team som planterar församlingar i norra Frankrike. De är alla med i Franska Baptistfederationen, och de har alla kommit igång med sina planteringar. Förra året bad representanter för Franska Baptistfederationen EFK om hjälp att komma igång med M4, ett processverktyg för församlingsplantering. Under 2016 har jag och Johannes Stenberg rest till Normandie och Bretagne för att hjälpa baptisterna med detta verktyg. Men nu är det ännu fler fransmän som vill lära sig detta sätt att arbeta. Fortsätt läsa Vive la France! Vive l’implantation d’églises!

Annonser

M4 – träning för pionjärteam

Jonas Melin, pionjärkonsulent i Svenska Alliansmissionen

M4-SverigeEn av många intressanta saker jag varit med om under mitt första år i SAM är att få vara med att bygga upp M4 i Sverige. M4 kommer från Norge och är ett verktyg för att utbilda och träna församlingsplanterare och deras team. I Sverige är det fem samfund som samarbetar i M4. Det är EFK, EFS, SAM, Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén och det här första året har det varit sex team som deltagit i utbildningen.

En M4-process löper över fyra terminer. Varje termin är det en tvådagarsträff då alla team samlas för undervisning och gemenskap. Mellan träffarna jobbar man med sin teamprocess med hjälp av en handledare. Det finns också två M4-böcker och en webplattform.

M4bokenUnder det första året har jag varit med i M4 mest som observatör, för att lära mig hur det fungerar. SAM har inte haft något team i den första vändan, men när den andra omgången startar i oktober 2013 hoppas jag på att vi har med minst ett team från SAM. Jag har jobbat med utbildning av församlingsplanterare på Mariannelunds folkhögskola, där jag under några år ledde både en ettårig distansutbildning och kortkurser i församlingsplantering. Jag ser stora möjligheter med M4. Den största skillnaden mot vad jag gjort tidigare är att M4 tränar team, och inte bara enskilda personer. Andra starka sidor är att processen går över två år och att varje team har en handledare under hela processen. Jag tror att M4 kommer att få stor betydelse för församlingsplantering i Sverige.

Det är också en ekonomisk utmaning att bygga upp en ny utbildningsmodell. Vi försöker nu bygga upp ett startkapital för att kunna komma igång ordentligt och få en stabil ekonomisk grund. Du kan vara med och bidra. M4 har ett eget konto hos EFK. Man kan sätta in sin gåva till M4 på plusgiro: 900403-7 eller bankgiro: 900-4037 och märka betalningen med projektnummer: 41146 – M4. Det är EFK som administrerar kontot men pengarna går helt och hållet till M4 träningen. Vi är tacksamma för alla bidrag.

Om du vill veta mer om M4 kan du läsa här:

M4 SverigeM4

M4 Europe

M4 EFK

M4-boken del 1, kan beställas här.

Nästa omgång av M4 startar på Liljeholmens folkhögskola den 4-5 oktober. Sista dagen att anmäla sitt team är den 31 augusti. Kontakta något av de samarbetande samfunden om du vill veta mer. Mina kontaktuppgifter finns här.

M4europe.se

Richard Hultmar, Korskyrkan Luleå: På grund av att den tilltänkte bloggaren blivit pappa i dagarna (grattis!) kommer jag och Cahtrine Nygren att skriva några poster denna vecka.

För en tid sedan bestämde dig EFK tillsammans med EFS, SMK och FA och SAM för att satsa på utbildningspaketet M4, som är en processbaserad utbildning i fyra moduler för församlingsplantetingsteam. Det är utvecklat i Norge.

Vi har börjat träna handledare och siktar på att tillsammans träna tio team med start 5-6 oktober i Uppsala. Inbjudan kommer att presenteras inom kort. Igår fick jag upp en hemsida på svenska med skriven information och några korta förklarande videor. Klicka in på www.m4europe.se
Håll utkik efter mer info nästa vecka.
Bless
Richard

M4 – träningsprocess för församlingsplanteringsteam

Richard Hultmar, Korskyrkan Luleå:  Under 2012 kommer vi att starta M4 i Sverige.  Det är en träningsprocess för församlingsplanteringsteam. EFK har bestämt sig för en en församlingsplanteringsstrategi som bygger på Rekrytering, Urval, Träning och Coaching. M4 kommer att vara den huvudsakliga träningsdelen.

När M4 startar i Svergie görs det i nära samarbete mellan DAWN Norge, EFK och de andra samfunden i FG-nätverket.  M4 omfattar de flesta områden som är viktiga att arbeta med mellan den första drömmen om en ny församling, och förverkligandet, när man är en växande gemenskap på 30-100 människor, eller fler. M4 är utvecklat som ett processverktyg där vi vill se planterarteamen ta handlingsansvar. Har ni en dröm om något nytt kan M4 hjälpa till att förverkliga drömmen!

Det första som händer är att vi kommer att träna handledare för M4 i mars. Sedan kommer vi att dra igång själva undervisningen och handledningen till hösten. Undervisningen kommer att finnas i bokform samt på video. Varje team får en handledare och det kommer att man får jobba konkret med sin planteringsprocess utifrån sina egna förutsättningar. M4 är inte en metod eller en modell utan ett processverktyg. Det innebär att M4 ger god hjälp oavsett om du tänker husförsamling eller något Hillsongsliknande. Om du funderar på att plantera eller har tagit de första trevande stegen att starta en ny gemenskap, eller församling kanske M4 skulle kunna vara en god hjälp?

Kolla in www.m4europe.com Här finns information och en del filmer som förklarar vad det handlar om