En ny församling i Örebro

Veckans pionjärbloggare är Öyvind Tholvsen, ledare för EFKs församlingsprogram.
Under senaste åren har det kommit till en mängd nya såkallade migrantförsamlingar i Sverige. Detta är församlingar som har ett annat gudstjänstspråk än svenska. Jag har försökt kartlägga hur många de är, och tills nu upptäckt 85 stycken bara i den frikyrkliga delen av kristenheten. 

Fredag den 19 oktober fick min kollega Knut Bertil och jag besök av två representanter från EFK-församlingen Nya Jerusalem Internationella församling i Västerås. De har länge haft en bönegrupp i Örebro, och nu hade de beslutat att det var dags för dom att börja fungera som en egen församling. Om två veckor var det dags, stadgar var skrivna redo att beslutas om, ansökan om att få bli en i EFK samarbetande församlingar var redan skissat på och affisch inför helgen var klar för tryck med inbjudna gäster från London. 

Nu kom frågan till mig: Kan du komma och vara med denna helgen när församlingen bildas? Vill du vara en av våra talare? Det finns plats på affischen till en till. 

Här går det undan, med andra ord. Jag försökte lägga åt sidan mitt nordiska välplanerade och sade ”att det ska säkert gå att ordna.” Det rörde sig ju trots allt om en ny församling planterad av en EFK-församling. Sånt gläder mig. Med lite hemlig omplanering dök jag upp fredag den 2 november. Tog med mig en blomma och laddade för en predikan där jag visste att det fanns stort spelrum för att använda hela mitt register. 

När mötet sedan skulle börja på utsatt tid, var vi bara 3-4-5 personer i lokalen. Men Fleury, ledaren för den nya församlingen, hindrades inte av det. Han drog igång mötet. När jag började min predikan var det ett 30-tal personer på plats. Mycket sång, två predikningar, och mycket bön följt av ett härligt kyrkfika med skön afrikansk snacks. Allt sker på engelska och franska. Och allt hörs väl. Högtalaren var väl egentligen lite överflödig. 

Finns det en migrantförsamling nära dig? De är en del av det nya frikyrkosverige. Sök upp dom. Vår erfarenhet är att de är jätteglada för relationer. Från EFKs sida har vi bestämt oss för att verkligen försöka fånga upp så många som möjligt i vår gemenskap helt enkelt därför att vi tror Gud har sänt dem till Sverige för att berika vårt land. Inte problemfritt eller enkelt. Men det är inte svenska församlingar heller. Om två veckor ska Fleury möta pastorerna här i Örebro för att berätta om församlingen som nyss har planterats. 

Annonser