Upptäckande bibelläsning

Upptäckande bibelläsning (UBL) är ett enkelt verktyg för göra lärjungar som gör lärjungar. Internationellt brukar det kallas Discovery Bible Study (DBS). Verktyget går alldeles utmärkt att använda i gruppstorlekar från 2-20 personer – i en församling eller Jesusupptäckargrupp.

Upplägget är enkelt. Läs ett textavsnitt eller berättelse ur Bibeln tillsammans. Lägg Biblarna (eller mobilerna) åt sidan och samtala utifrån följande fyra frågor:

Fortsätt läsa Upptäckande bibelläsning

Annonser

7 tecken i Johannesevangeliet

Om vi vill göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar behöver vi hitta enkla reproduceringsbara verktyg som vem som helst kan använda. Det som är avancerat är svårt att multiplicera. Det enkla är lättare att multiplicera. Ett sådant verktyg är 7 tecken i Johannesevangeliet. Det är en naturlig bibelläsningsprocess med syfte att hjälpa människor lära känna Jesus, tro på honom, bli hans efterföljare och ge det vidare till andra. Det behövs inga föreläsningar, det behövs inga teologer och det kräver i princip ingen förberedelse. Fördelen med det är att vem som helst kan göra det här och att vi inte gör människor felaktigt beroende av professionella ledare.

Fortsätt läsa 7 tecken i Johannesevangeliet

Pionjär for life!

Ibland verkar det som att pionjärarbete är som en jobbig men nödvändig, inledande fas för att få till stånd fler etablerade församlingar. Jag tror inte att det är så det är tänkt att vara. Jag tror att det skulle behövas många fler församlingar som väljer att inte bli ”etablerade” utan istället blir kvar i pionjärfasen. Alltför många pionjärledare och församlingsplanterare har, om arbetet lyckats, blivit etablerade pastorer. Måste det vara så? Jag tror faktiskt inte det! Varför skulle man exempelvis inte kunna fungera som apostel/pionjär hela livet?

skördDen bild som jag har av församlingen och livet med Jesus är att det är tänkt att vara en rörelse som är ständigt på väg och ständigt omformas för att röra sig till allt fler människor som behöver Jesus. När församlingen försöker etablera sig tror jag att något oerhört värdefullt går förlorat.

I de första kapitlen i Apostlagärningarna har vi ett exempel på hur församlingen försökte etablera sig i Jerusalem trots att Jesus hade befallt dem att gå till jordens yttersta gräns. Det hela slutar med att Gud låter en förföljelse drabba församlingen i Jerusalem (kap 8) så att alla (utom apostlarna!) skingrades över Judeen och Samarien. När dessa enkla troende, utan struktur eller tydliga instruktioner spriddes ut predikade de evangeliet vart de än kom och Jesusrörelsen spreds äntligen vidare och kom ända till Antiokia. Ibland får Gud ta i med hårdhandskarna när vi människor är tröga att lyda.

Målet kan aldrig vara församlingstillväxt. Målet måste vara att Jesusrörelsen ska spridas vidare så att allt fler människor följer honom och att Hans namn blir ärat! Vi vill göra allt vi kan för att arbetet med husförsamlingar i Helsingborg aldrig lämnar pionjärfasen. Hur försöker vi göra det? Några saker:

 1. Låta Jesus och hans uppdrag till oss vara prio ett.
 2. Välja multiplikation istället för addition.
 3. Sända istället för att samla.
 4. Låta apostlar och profeter vara tongivande i arbetet/rörelsen.
 5. Aldrig lägga energi på att bevara det vi har.
 6. Generöst sända iväg människor och resurser till andra platser och andra sammanhang.
 7. Förlösa varje troende att vara en präst, missionär och ambassadör för Guds rike.

Join the movement!

Den här veckan bloggar jag både på rickardcruz.se och Pionjärbloggen.

ps. Idag skriver Dagen om församlingsplantering härhär och här. ds.

En rörelse av nya missionella församlingar

Så har det blivit söndag kväll och min vecka som bloggare på Pionjärbloggen börjar gå mot sitt slut. Jag har just kommit hem från gudstjänst med Församlingen Brofästet i Färjestaden. Vi var ett 25-tal barn, unga och äldre samlade för att tillbe Jesus, lyssna till Guds ord, dela nattvardens gåvor och varandras liv. Vilken glädje och rikedom det är att få ha en församling att tillhöra och leva med!

Tyvärr är det få människor förunnat i vårt land. Bara några få procent har en sådan gemenskap att få finnas med i. Det finns ett oerhört behov idag av fler församlingar i vårt Sverige. Att få se en rörelse av nya missionella församlingar utbreda sig över vårt land är det som driver och motiverar mig att arbeta med församlingsgrundande arbete i Gemensam Framtid.

Allt för många människor i våra traditionella församlingar lever med en föreställning om att alla de människor som går att nå med evangeliet har nåtts genom de befintliga församlingar som finns i ett område. På något sätt har vi hamnat under ett väldigt begränsande glastak. Det är ett tak som måste inte bara krossas utan också även plockas bort ur våra sinnen. De 95% som idag inte har regelbunden kontakt med en kyrka i vårt land är inte ointresserad av Gud och Jesus och tron. Det är bara det att det finns så få som möter dem där de är och är villiga att vandra tillsammans med dem ett stycke på deras väg emot Jesus.

Därför behövs det många sorters församlingar för att nå många olika sorters människor. I varje bostadsområde, i varje samhälle och stad behövs nya kristna gemenskaper och församlingar som på ett relevant sätt förkroppsligar Guds rike just i sin närmiljö. Det är små husförsamlingar och husförsamlingsnätverk. Det är andra församlingsgemenskaper med bas i olika behov, nischer och kulturer i samhället. Det är mångfaldsförsamlingar och migrantförsamlingar och mycket mer som vi ännu inte har en aning om hur det ser ut.

Men hur ska detta ske? Jag ser ett antal viktiga förändringar som behöver bli verklighet för att vi ska se en rörelse av församlingsplanteringar i vårt land:

 1. Från församlingar som bygger på attraktion till församlingar som organiseras omkring mission.
 2. Från församlingar vars mål är assimilation till församlingar vars mål är inkarnation.
 3. Från församlingar som tänker addition till församlingar som tänker multiplikation.
 4. Från församlingar som tänker professionella anställda och tydlig organisation till församlingar som betonar allas tjänst och lever organiskt.
 5. Från församlingar som fokuserar på omvändelser till församlingar som fokuserar på efterföljelse.
 6. Från församlingar som är statiska och bundna till lokaler till församlingar med hög missionell flexibilitet och som fria i förhållande till lokaler.
 7. Från församlingar som styrs av de redan troendes behov till församlingar som ser till de inte ännu troendes behov.
 8. Från församlingar där medelålders och äldre har initiativet till församlingar där ungdomar och unga vuxna har initiativet.
 9. Från församlingar som ger unga människor lite utrymme till församlingar planterade av unga människor.
 10. Från församlingar med samfund i centrum till församlingar med Jesus i centrum.

Kanske du tycker att den här listan är klichéaktig, men jag tror att dessa tio förändringarna skulle innebära en revolution när det gäller att förlösa den potential som redan nu finns i svensk kristenhet. Det är när vi drabbas av Guds hjärta och börjar se hur hans Ande verkar i människor i vårt land som något kan börja ske. Jag längtar efter att få se detta hända. Det är det jag talar om, ber om, arbetar för, längtar efter och lägger ner mitt liv för.

Jag ville dela denna längtan med dej så att rörelsen kan börja ta fart. Du som läser har potentialen att sätta igång något i din omgivning och på din plats som kan börja växa och förmeras och multipliceras och bli början till en rörelse just där du bor. Tänk enkelt, tänk det som går att multiplicera, tänk det som vilken troende som helst kan göra, tänk rörelse och tänk Guds rike.

Vill du ha stöd och support i detta får du gärna ta kontakt med mig eller med andra som arbetar med detta i någon kyrka eller samfund. Tillsammans kan vi vara med och förvandla Sverige! Det är Guds dröm! Det är min dröm! Jag hoppas att det också är din dröm!

God bless, Peter

076-5053125

peter.svanberg@gemensamframtid.se