”Nya” pionjärbloggen

Pionjärbild_CahtrineJag längtar efter att få se en rörelse av missionella församlingar i Sverige. Församlingar som ser olika ut, som når olika människor och finns på vitt skilda platser i vårt land. För att få se detta behöver vi alla hjälpas åt och ta missionsuppdraget på allvar. Vi behöver också uppmuntra, utmana, träna,  inspirera och utrusta varandra i detta uppdrag. Vi hoppas att Pionjärbloggen ska kunna vara ett litet bidrag till detta.  Fortsätt läsa ”Nya” pionjärbloggen

Annonser

Det handlar om livsstil

Mattias Neve, direktor för Forge Stockholm
mattias[at]forgestockholm.com

I mitt förra inlägg så skrev jag om utmaningen att skapa en kultur där vi inte bara sänder ut människor för att plantera församlingar, utan vi behöver även en kultur som präglas av kreativitet och risktagande. Vi ska fira det som lyckas och bär frukt, men vi behöver även inse att vi med beprövade metoder tenderar att nå en liten del av befolkningen i detta land. Vi har en stor och ökande mängd onådda nätverk, kulturer och sammanhang som är långt från vår frikyrkliga subkultur. Vi behöver även inse att det finns delar av vårt traditionella paradigm som snarare hindrar än hjälper en rörelse av församlingar som grundar nya församlingar. Det finns delar av systemet – ledarstrukturer, utbildningen, ekonomi, verksamhetsformer osv – som är för komplicerat och tungrott för att kunna vara en grund för den rörelse vi behöver se växa fram i detta land.

Fortsätt läsa Det handlar om livsstil

En apostolisk kultur

Mattias Neve, direktor för Forge Stockholm
mattias[at]forgestockholm.com

Jag har studerat nya utryck av församling och kristna gemenskaper i nästan 10 år nu. En sak som slog mig tidigt var varför det var så svårt att hitta alternativa typer av kristna gemenskaper i Sverige? Och då menar jag exempelvis i jämförelse med de mer traditionella frikyrkoformer vi har i vårt land. Det fanns exempel att hitta, men de var få i antal. Som jag skrev i mitt förra inlägg så kan vi se tecken på hopp idag – det börjar växa och röra på sig i kyrkans marginaler – men min känsla är att vi ofta håller oss inom rätt så säkra ramar när det gäller församlingsplantering i Sverige. När jag började studera dessa alternativa och mer experimentativa former (husförsamlingar, pubkyrkor, kafékyrkor, kyrkor bland subkulturer, nymonastiska gemenskaper osv) så var min tes att det borde finnas rätt så mycket som ligger och “pyr under ytan” – Sverige har länge varit ett efterkristet land, påverkat av sekularisering, kyrkans marginalisering och stora skiften i värderingar och tankesätt. Sverige har länge varit ett missionsfält som utmanat svensk kristenhet att tänka utanför ramarna. Men som sagt fick jag gräva rätt så djupt för att hitta dessa gemenskaper. Som kristenhet verkar vi vara relativt pragmatiska och flexibla när det kommer till teologiska frågor, men när det gäller former av kyrka och församling så är min observation att vi präglas av ett mer konservativt förhållningssätt. Missförstå mig inte, vi behöver alla slags former  (inklusive mer traditionella) och vi ska fira och vara glada för allt som växer och bär god frukt. Men vi står i en stor missionsutmaning idag som kallar oss att släppa det invanda och trygga. Alan Hirsch och Tim Catchim skriver så här i boken The Permanent Revolution:

Fortsätt läsa En apostolisk kultur

Tecken på hopp

Mattias Neve, direktor för Forge Stockholm
mattias[at]forgestockholm.com

Under de senaste tio åren så är det framförallt en sak som har drivit och motiverat mig när det gäller tjänst i Guds rike. Det är att få vara med och se Gud forma en missionell rörelse i Sverige och Europa av lärjungar som gör lärjungar och församlingar som grundar nya församlingar i sammanhang som i stort sett är onådda av evangeliet om Jesus och Guds rike. För det finns en stort mängd såna platser och sammanhang i Sverige idag. Och de blir fler och fler.

Fortsätt läsa Tecken på hopp

Kan 08:or bli pionjärer?

Richard Hultmar, Korskyrkan Stockholm: ”Så du ska bli en 08?” Det var en av de första frågorna jag fick av en arbetskamrat i Luleå, när det stod klart att jag skulle flytta till huvudstaden. Jag tror inte att jag någonsin kan bli en riktig nollåtta, eller ens lyckas lura någon att jag är en, men jag vet en del om att vara pionjär. Och tillsammans med EFK, några församlingar i Stockholm och några livslevande och infödda nollåttapionjärer från församlingar och pionjärarbeten i Stockholm tänker vi köra i gång en #pionjärträning i Stockholm.

#pionjärträning är ett koncept som EFK tagit fram för att träna människor att kunna bli pionjärer och församlingsplanterare i sin vardag i Stockholm.  Om du funderar på hur det skulle vara att nå ut med evangeliet om Jesus på nya sätt i Stockholm, eller utmanas av att vara med i en missionell församling, eller har en grupp människor omkring dig som nyss kommit till tro, men som inte passar i din församling, eller brottas med kallelsen att starta en ny gemenskap, eller är församlingsledare som vill förstå mer om pionjärarbete. Då kan #pionjärträning vara något för dig.

Vi kommer att köra åtta kvällssamlingar kl 18-21.30 en kväll per månad oktober 2016-maj 2017. Exakta datum är inte spikade ännu. Här ser du ämnen och innehåll:

  1. Stockholm som missionsfält. Den missionerande Guden, missionsutmaningen och varför vi behöver plantera församlingar i Sverige.
  2. Vad kallar Gud dig att plantera? Vad är en församling? Hur planteras den och hur kommer den att se ut?
  3. Evangelisation. Att nå nya människor med evangelium i Sverige idag. Verktyg och strategier.
  4. Strategi för efterföljelse och multiplicering. Att göra människor till lärjungar som gör lärjungar
  5. Församlingsplanteraren. Gåvor, personlighet, attityd och funktion
  6. Ledarskap i församlingsplantering. Tjänande ledarskap, tjänstegåvor och coachning
  7. Utmaningen att överleva som församlingsplanterare. Om att betala priset, prioritera rätt och ta hand om sig själv.
  8. Den andliga kampen. Synd, konflikter, strategisk bön och andlig krigföring

Om detta verka intressant kan du kolla mer på http://www.efk.se/efk-i-sverige/nya-forsamlingar/stod-du-far/traning-for-individer-pionjartraning.html där du också kan skicka in en intresseanmälan, så du kan få mer information.

Det kommer även att hållas en nationell ”pionjärtrännig i Linköping, för er som inte ämnar bli nollåttapionjärer i Stockholm. Och ja, jag tror att nollåttor kan bli pionjärer. Att en norrlänning skulle bli en nollåtta är en helt annan sak.

Graham Cray kommer till Sverige i sommar

Graham Cray kommer till Oasmötet i Jönköping i sommar. Han är en av förgrundsgestalterna inom församlingsplanteringsrörelsen Fresh Expressions (FE). FE började 2004 inom den Anglikanska kyrkan med en rapport med titeln Mission-Shaped Church och den fick oanade konsekvenser. Idag har det utvecklats till en allkristen rörelse för församlingsplantering. Inom Fresh Expressions finns en enorm kreativitet och pionjäranda, när det gäller att starta nya församlingar på nya platser, i nya kulturer och på nya sätt för att nå de människor som inte har någon kontakt med den kristna kyrkan. Mottot är ”Changing Church for a changing world” och det är verkligen vad man håller på med.

Personligen har jag blivit väldigt utmanad av FE och jag tror att de kan ge viktiga impulser till svensk kristenhet. Därför är jag glad att Graham Cray kommer till Sverige och jag tänker vara med och lyssna på honom.

Först och främst tror jag att det kan få traditionella församlingar och samfund att börja tänka mer pionjärt och att det kan öppna dörrarna för att starta nya kyrkor för nya människor också på platser där det redan finns församlingar.

För det andra tror jag att FE kan hjälpa den församlingsplanterande rörelsen i Sverige att ta nästa steg utanför murarna och bli ännu mer kreativ, våghalsig och pionjär i sitt sätt att tänka om nya församlingar för nya människor. FE kan hjälpa oss att bryta med traditionella tänkesätt och verkligen inspirera oss att utforska nya sätt att vara kyrka.

För det tredje har FE en vision av kyrkan som en ”mixed economy”, som verkligen kan hjälpa oss att ha både enhet och mångfald. Med ”mixed economy of church”, menar man att lokala församlingar kan se ut på mängder av olika sätt i form och struktur, uttrycksformer och stilar och teologiska betoningar, men det kan ändå vara en enhet i tron, bekännelsen och gemenskapen. Det finns många olika sätt att vara församling och det kan man ha utrymme för i ett och samma samfund.

Här ger Graham Cray några goda råd för hur man startar en ny församling:


Här finns ett par andra filmer som presenterar Fresh Expressions på en halv minut:

För den som vill fördjupa sig i Fresh Expressions of Church vill jag rekommendera boken Church for Every Context av Michael Moynagh. Det är en mastig bok på 480 sidor och den bearbetar både teologi och praktik på djupet. Jag fick många lärdomar och en och annan aha-upplevelse när jag läste den.

Jag bor i Jönköping. Det är en stad som kallas för Smålands Jerusalem och är känd för sina många kyrkor. Ändå finns det säkert 100 000 människor i Jönköpings kommun som inte har en nära relation till en kristen gemenskap. De traditionella kyrkorna uppfattas som ointressanta och irrelevanta för den stora majoriteten. Det är för dessa 100 000 människor vi behöver starta nya kyrkor även i Jönköping, men det fungerar inte med traditionella kyrkor och frikyrkor. Det har vi redan tillräckligt många av. Det vi behöver i Jönköping är något som liknar Fresh Expressions of Church.

På onsdag den 18 februari har vi en inspirationskväll om församlingsplantering i Jönköping. Du är välkommen att vara med i Allianskyrkan kl 19.

Pionjärsatsningar av olika slag

Olof Edsinger, teolog och författare. Bloggar till vardags på Efterkristus.nu.

Jag började veckan med att berätta om några saker som jag har lämnat. Vad är det då som jag går in i?

Ja, allt är ännu inte klart. Sedan i augusti arbetar jag deltid med ledarutveckling för Norsk Luthersk Misjonssamband, vilket känns väldigt spännande. Jag har även en del samtal igång med en av EFS folkhögskolor, som mycket väl kan leda till ett engagemang från och med nästa termin.

Men det pionjära kan ju yttra sig på väldigt många sätt. Den barnledarkonferens som arrangeras 6-8 mars nästa år, och vars arbetsgrupp jag är ordförande i, är ju verkligen ett pionjärprojekt. Tänk att vi kan samla hela bredden av Sveriges kristenhet – från Livets Ord till Syrisk-Ortodoxa kyrkan – till en konferens som så konkret får vara med och utrusta över tusen barnledare från hela vårt land! Jag är så tacksam för det som Herren gör i detta sammanhang.

Jag fortsätter även att utforska nya ämnen i mitt författarskap. Om några veckor utkommer min nästa bok, som denna gång har Bibelns domstexter som tema. Den heter Domen: Evangeliets bortglömda dimension, och kan förhoppningsvis ses som en pionjärsatsning just genom att den fokuserar på ett antal bibeltexter som sällan får den uppmärksamhet som de förtjänar i Sveriges kristenhet.

Hur ser det pionjära draget ut i ditt eget liv? Var kallar Herren dig att bryta ny mark för hans rike här i Norden?